Fairness opinion – arvoton paperi

Jussi Capital teki huhtikuun puolessa välissä julkisen ostotarjouksen Sievi Capitalista sen jälkeen kun Jussi Capitalin omistusosuus oli noussut yli 50 prosentin. Alkuperäistä ostotarjousta jatkettiin ja se päättyi perjantaina. Luimme raportin tarjoushinnan kohtuullisuudesta (fairness opinion) vasta perjantaina. Mielestämme se oli oiva esimerkki siitä, miten minkä tahansa hinnan voi sanoa kohtuulliseksi.

Me tosin hyväksyimme ostotarjouksen, koska omistuksemme oli niin pieni, että mahdolliset voittomahdollisuudet eivät olisi kattaneet välimiesmenettelyn vaatimaa aikaa tai mahdollisia kustannuksia. Pidimme myös mahdollisena, että Jussi Capital voi saada yli 90 prosenttia osakkeista, joka olisi johtanut pakkolunastukseen, jonka toisin sanoen halusimme välttää.

Fairness opinion -raportissa todettiin Sievi Capitalin osakekohtaisten varojen olleen taseen mukaan 1,54 euroa viime vuoden lopussa ja että varojen käypä hinta voisi olla jopa 0,10 euroa korkeampi tavanomaisilla arvostusmenetelmillä laskien. Tästä huolimatta raportti pitää 1,44 euron tarjoushintaa kohtuullisena, jos huomioidaan että sijoitusyhtiöiden osakkeilla käydään kauppaa yleensä substanssialennuksella.

Tavallisimmat selitykset substanssialennukselle on, että sijoittajat eivät luota yhtiön varjojen arvostukseen. Muita syitä ovat osakkeiden epälikvidiys ja mielenkiinnottomuus tai epäluottamus salkunhoitajiin, jotka tuhoavat yhtiön varoja. Fairness opinion -raportti nostaa esiin seuraavat syyt substanssialennukselle: kulut sijoitusyhtiön toiminnasta ja yhtiön varojen realisoinnista sekä sijoittajan sijoitusten realisoinnista menevät verot salkunhoitajia kohtaan tunnetun epäluottamuksen lisäksi.

Raportissa mainitut syyt ovat kaukaa haetut. Sijoitusyhtiön toiminnasta johtuvia kuluja voi verrata sijoitusrahaston perimiin kuluihin, mikä on kulu siitä, ettei sijoittajan tarvitse itse ottaa kantaa yksityiskohtiin. Sijoittajan oma verotus ei vaikuta ylipäätään sijoitusyhtiön arvoon, koska tämä aiheuttaisi muuten ilmaisen luonaan verotuksesta vapautetuille sijoittajille ja kun he alkaisivat ostaa sijoitusyhtiön osakkeita häviäisi substanssialennus.

Ostotarjouksen tekijä on yhtiön enemmistöomistaja, jolla on ollut kaikki mahdollisuudet vaihtaa salkunhoitajat tarpeen vaatiessa. Enemmistöomistaja tuntee yhtiön, sen toiminnan, sijoitukset kuin sisäiset dokumentit, koska Sievi Capitalin hallituksen puheenjohtaja Jorma Takanen ja toimitusjohtaja Harri Takanen ovat hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsen Jussi Capitalissa. Tietääksemme he ovat myös Jussi Capitalin osakkeen omistajia. Täten ei ole olemassa minkäänlaista asymmetristä informaatiota Sievi Capitalin sijoitusten tai toiminnan osalta, jolloin ei myöskään ole olemassa mitään syytä substanssialennukselle. Fairness opinion -raportti sivuttaa täysin tämän seikan.

Fairness opinion -raportin vahvin perustelu hinnan kohtuullisuudelle on viittaus arvopaperimarkkinalakiin, että markkinahinta on osakkeen käypä arvo, ellei muuta voida osoittaa. He jotka hakevat korkeampaa hintaa välimiesmenettelyn kautta pitää täten pystyä osoittamaan, että markkinahinta ei kuvaa yhtiön todellista arvoa. Mielenkiintoista kyllä fairness opinion -raportti tarjoaa heille erinomaisen aseen kun se toteaa, että Sievi Capitalin osakekohtaiset varat voivat olla jopa 1,64 euroa osaketta kohti.

Emme ole koskaan arvostaneet fairness opinion -raportteja kovinkaan korkealle. Maksaja saa sellaisen raportin kuin haluaa. Raportit on tosin kirjoitettu erittäin hyvin ja faktat ovat oikein, mutta sen jälkeen sanoja käännellään ja väännellään tai jotain jätetään sanomatta, jotta saadaan haluttu lopputulos. Sievi Capitalin hallituksen tilaama raportti ei ole poikkeus. Suurin ongelma on, että hintaa pidetään kohtuullisena substanssialennus huomioituna, alennus jota teoreettisesti ei pitäisi olla olemassa.

Tom Lindström

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit