Facebookilla rajalliset kasvumahdollisuudet

Sunnuntaina aloitimme kolmiosaisen artikkelisarjan Facebookista. Ensimmäisessä osassa ”Käyttäjät Facebookin tärkein voimavara” kirjoitimme Facebookin kasvumahdollisuuksista käyttäjien lukumäärän perusteella. Tässä osassa yritämme paneutua käyttäjien tarjoamiin ansaintamahdollisuuksiin Facebookin kannalta ja minkälaisia liikevaihtonäkymiä yhtiöllä on. Viimeisessä osassa keskustelemme Facebookin osakkeen hinnoittelusta.

Facebookin tulot tulevat kahdelta liiketoiminta-alueelta, Advertisement (mainokset) ja Payments and other services (maksut ja muut palvelut). Advertisementin kehitys on melko helppo ennustaa, koska toiminta on suhteellisen vakaa. Alla olevasta taulukosta käy ilmi mainoskulujen kehitys medioiden mukaan jaoteltuna.

Mainoskulut medioiden mukaan jaoteltuna, mrd USD
Laskettu vuoden 2010 rahanarvon mukaan.
  2010 2011 2012 2013 2014
Päivälehdet 95 92 90 89 88
Aikakauslehdet 44 43 43 43 42
Televisio 177 184 194 204 216
Radio 32 33 34 35 36
Elokuva 2 2 3 3 3
Ulkoilma 30 31 33 35 36
Internet 64 73 84 98 113
Yhteensä 443 458 480 505 535
Lähde: ZenithOptimedia

Mainoskulut maailmassa kasvavat noin viisi prosenttia vuodessa. Pohjois-Amerikan ja Euroopan osuus on pyöreästi kaksi kolmasosaa kaikista mainoskuluista, mutta kulut kasvavat huomattavasti hitaammin kuin muualla maailmassa. Internetmainonnan kasvu on nopeaa ja nettimainonta kaksinkertaistuu vuodesta 2010 vuoteen 2015. Alla olevasta taulukosta käy ilmi miten internetmainonta jakautuu kolmen mainoslajin mukaan.

Internetmainonta mainoslajin mukaan, mrd USD
Laskettu vuoden 2010 rahanarvon mukaan.
  2010 2011 2012 2013 2014
Display 22 25 30 36 43
Classified 11 12 13 14 16
Paid search 31 36 41 48 55
Yhteensä 64 73 84 98 113
Lähde: ZenithOptimedia

Facebookin mainostulot tulevat nopeasti kasvavasta Display-mainoslajista. Vuotuinen kasvu on vajaat 19 prosenttia. Google on kuitenkin ylivoimainen ykkönen ja nappaa vajaat puolet kaikista maailman internetmainoskuluista, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa Facebook on suurempi kuin Google Display-mainoksissa. Ennusteiden mukaan Google tulee kuitenkin ohittamaan Facebookin lähivuosina. Internetmainonta vastaa muutamassa kehittyneessä maassa jo yli neljäsosasta kaikista mainoskuluista. Odotamme, että internetmainonta voisi napata pitkällä aikavälillä noin 25–30 prosenttia maailman kaikista mainoskuluista.

Paymentsin tulot tulevat muun muassa käyttäjien ostaessa virtuaalisia tuotteita sekä suorittaessa maksuja peleistä ja sovelluksista Facebookin sovelluskaupassa. Meidän on vaikea ennustaa markkinapotentiaalia, koska emme ole löytäneet uskottavia lähteitä näiden markkinoiden koosta. Virtuaalisten tuotteiden markkinoiden koko on tiettävästi noin yhdeksän miljardia dollaria ja nämä markkinat tulevat yltämään jonnekin 14 ja 22 miljardin dollarin välimaastoon vuoteen 2015 mennessä. Payments tulee mitä todennäköisimmin ottamaan markkinaosuuksia kilpailevilta maksujärjestelmiltä Facebookissa ja tulee siten esittämään loistavia vuotuisia kasvuprosentteja, mutta osittain raju kasvu johtuu matalasta lähtötasosta. Viime vuonna tulot olivat noin 557 miljoonaa dollaria ja uskomme, että tulot tulevat nousemaan runsaaseen kahteen miljardiin dollariin vuoteen 2015 mennessä. Tämän jälkeen vuotuinen kasvuvauhti hiipuu noin 15 prosenttiin.

Yksi Facebookin haasteista on miten ansaita rahaa käyttäjien kustannuksella. Penetraatio on jo erittäin korkea rikkaissa maissa ja siksi kasvumahdollisuudet ovat rajalliset näissä maissa. Toisaalta erittäin voimakasta kasvua on odotettavissa kehittyvissä maissa kuten Intiassa. Näiden maiden käyttäjät eivät kuitenkaan ole läheskään yhtä kannattavia kuin eurooppalaiset käyttäjät puhumattakaan käyttäjien tarjoamista mahdollisuuksista Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Facebookin viimeinen veto oli tehdä osa viesteistä maksullisiksi. Tavallisesti viestit näytetään vain osalle ihailijoista, mutta maksamalla viesti tavoittaa suuremman yleisön. Olemme lukeneet, että maksu olisi 4,95 dollaria 1.000 lisäihailijaa kohden. On mielenkiintoista nähdä miten tämä tulee vaikuttamaan liikevaihtoon. Uskomme monen aluksi kokeilevan toimintoa, mutta viime kädessä sen käyttöön vaikuttaa se kuinka kannattavana toimintoa pidetään.

Organisaatiot, jotka hoitavat hyvin suhteensa ulkopuolisiin intressiryhmiin sosiaalisissa medioissa ja joiden viestejä pidetään mielenkiintoisina, tuskin tarvitsevat kyseistä toimintoa, koska niiden viestit joka tapauksessa saavat suuren lukijamäärään yleisön keskuudessa ilman maksua Facebookille. Organisaatiot, joiden viestien sisältö ei houkuttele ja jotka päivittävät Facebook-sivujaan harvakseltaan tai joiden ihailijat ovat vain löyhästi sitoutuneita organisaatioon, voivat lisätä näkyvyyttään maksamalla. Facebookin ongelma on, että ne jotka hoitavat suhteensa ulkopuoliseen maailmaan hyvin tuskin tarvitsevat toimintoa. Muille se on erittäin kallis tapa saada näkyvyyttä käyttäjien keskuudessa ja lisäksi käyttäjät tuskin ovat kiinnostuneita viesteistä.

Emme omista Facebookin osakkeita.

Tom Lindström

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

Facebookin osakkeen hinnoittelu | Nordnet Blogi23 Kesäkuu, 2012

[…] näkymiä kahdessa aiemmassa kommentissamme, ”Käyttäjät Facebookin tärkein voimavara” ja ”Facebookilla rajalliset kasvumahdollisuudet”. Sarjan viimeisessä osassa käsittelemme osakkeen hinnoittelua. Kommentin lopusta löytyy […]

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit