Siirry pääsisältöön

ESG ETF-rahastojen kasvava merkitys

Tämä artikkeli on kaupallinen tiedote.

ESG (Environmental, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa) -sektoria pidettiin aiemmin marginaalisena segmenttinä, joka kosketti vain pientä joukkoa ”eettisesti ajattelevia” sijoittajia. Nyt sitä pidetään kuitenkin keskeisenä strategiana kasvavalle ja monimuotoiselle sijoittajayleisölle. Kehitys on nopeutunut viime vuosina ja sitä avittavat monet eri tekijät, mm.:

  • Uuden sukupolven sosiaalisesti ja ekologisesti tiedostavien sijoittajien vaikutus;
  • Lisääntynyt sääntely ja julkinen paine yhtiöitä ja omistajia kohtaan;
  • Kasvanut globaali tietoisuus ilmastonmuutoksesta, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tasa-arvosta.

ETF-rahastoissa (Exchange Traded Funds, pörssinoteeratut rahastot), joissa huomioidaan ESG-näkökohtia, on nähty erästä vahvimmista kasvuista uusilla nettovaroilla mitattuna vuonna 2019, koska yhä useammat sijoittajat sovittivat sijoituksiaan yhteen sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä koskevien näkemystensä kanssa. ESG ETF -markkinoiden arvo on hallinnoitavissa varoissa laskettuna saavuttanut globaalisti 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin rajan kattaen yli 300 tuotetta. Tämän vuoksi meitä kiinnosti tietää, mitä sijoittajat ajattelevat tästä tärkeästä alasta pitkällä tähtäimellä.

ETF-rahastojen kasvava merkitys ESG-sijoittajille

Tilasimme tutkimuksen, johon osallistui hieman yli 100 ammattisijoittajaa Euroopassa. Esitimme heille sarjan kysymyksiä, jotka liittyivät ESG-liitännäisiin aiheisiin. Tässä on joitain heidän vastauksiaan:

Lähde: Invesco ESG Survey 2020 -tutkimus, tiedot heinäkuussa 2020.

Kuten voimme havaita, tulokset viittaavat trendiin, jonka mukaan ESG ETF -rahastoja tullaan sisällyttämään kasvavassa määrin asiakassalkkuihin. Yli puolet sijoittajista (54 %) uskoo, että suurin osa heidän ESG-sijoituksistaan tulee olemaan omistuksia passiivisissa sijoituksissa seuraavan viiden vuoden sisällä.

Mitä mahdollisia ESG-strategioita ETF-rahastoille on olemassa?

Samanaikaisesti ESG:n kanssa myös sijoitusstrategioiden määrä ja monipuolisuus on kehittynyt. ESG ei todellakaan ole mikään ”yhden koon” ratkaisu, ja nyt voit valita sellaisten ETF-rahastojen välillä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia edistää kestävän kehityksen tavoitteita kohtuullisin tuotto-odotuksin. Vanhin (ja rajoittunein) ESG-sijoitustapa on poissulkeva sijoittaminen. Sulkemalla pois sellaisia yhtiöitä ja toimialoja, joita pidetään haitallisina jonkin ESG-komponentin kannalta, on mahdollista rakentaa indeksi, joka täyttää tietyt sijoitustavoitteet säilyttäen samalla tietyn joustavuuden. Yleisimmin käytettävät poissulkevat kriteerit rajaavat pois tupakkaa, alkoholijuomia ja aseita valmistavat yhtiöt.

Muut ESG-strategiat menevät poissulkemista pidemmälle keskittyen ESG-seikkojen integroinnissa toimialansa johtaviin yhtiöihin. On mahdollista rakentaa esim. indeksi, joka painottaa yhtiöiden ESG-profiilin mukaisia komponentteja, huomioiden myös niiden mahdolliset kehitykset.

Liity mukaan vihreään trendiin ESG ETF -rahastojen avulla

Me Invescolla tarjoamme laajan valikoiman ESG ETF -rahastoja, ydinpositioita varten tarkoitetuista laajan ESG-integroinnin rahastoista sellaisiin ESG ETF-rahastoihin, joissa on tietty täsmällinen ESG-painotus. Etsi ETF-rahasto, joka voisi täyttää sinun säästötarpeesi tästä linkistä.

Tärkeää tietoa riskeistä ja tuotoista:

Sijoitusten arvo ja niistä saadut tuotot voivat joko laskea tai nousta, eikä niitä voi taata. Tämä voi osittain johtua valuuttakurssien vaihtelusta. Sijoittajat eivät ehkä saa mahdollisesti sijoitettuja varojaan takaisin kokonaisuudessaan tai ollenkaan. Historiallinen tuotto ei takaa tulevia tuottoja, eikä sitä pitäisi käyttää ainoana tuotteen tai strategian valintaan vaikuttavana tekijänä.

Tämän asiakirjan tiedot ovat vain tiedotustarkoitukseen, ja ne on tarkoitettu vain sijoittajille Suomessa.

Tiedot on esitetty marraskuussa 2020 vallitsevan tilanteen mukaan, ellei muuta ilmoiteta. Kaikkien sijoituspäätösten tulee perustua ainoastaan uusimpiin ajantasaisiin lain vaatimiin tarjousasiakirjoihin. Lainmukaiset tarjousasiakirjat (Avaintietoesite (Key Investor Information Document, KIID) kullekin rahastolle ja osakelajille, rahastoesite, vuosi- ja puolivuotiskatsaukset, artikkelit) ovat maksutta saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa etf.invesco.com, sekä liikkeeseenlaskijoilta tai asianmukaiselta tiedonannosta vastaavalta asiamieheltä.

Tämä asiakirja on markkinointimateriaalia eikä sitä ole tarkoitettu suositukseksi ostaa tai myydä määrättyä varallisuusluokkaa, arvopaperia tai strategiaa. Sijoitus- tai sijoitusstrategiasuosituksia koskevat riippumattomuutta edellyttävät sääntelyvaatimukset eivät näin ollen sovellu, eivätkä myöskään julkistamista edeltävät kaupankäyntirajoitukset.

Tätä asiakirjaa ei tule pitää sijoitusneuvona. Sellaisten henkilöiden, jotka ovat kiinnostuneet tuotteen hankkimisesta, tulee ottaa selvää (i) lainsäädännön vaatimuksista siinä maassa, jossa se asuvat, oleskelevat tai missä heidän kotipaikkansa on; (ii) mahdollisista ulkomaan valuutan vaihdon sääntelystä ja (iii) asiaan liittyvistä verotusseuraamuksista.

Kaikki tässä esitetyt laskemat ja kaaviot ovat vain viitteellisiä ja sisältävät tiettyjä oletuksia. Ne eivät esitä täsmällisiä ennusteita tai anna takuuta siitä, että myöhempi tuotto tai tulos vastaa tässä esitettyjä tietoja.

Palkkioita ja muita kuluja koskevien kulujen osalta kehotetaan tutustumaan rahastoesitteeseen, avaintietoesitteeseen sekä kunkin tuotteen lisätietoihin.

Yksityishenkilöiden tai yhtiöiden mahdollisesti esittämät mielipiteet perustuvat niiden esittämishetken markkinaolosuhteisiin. Ne voivat poiketa muiden sijoitusammattilaisten arvioista ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

BLOOMBERG® on Bloomberg Finance L.P-yhtiön tavara- ja palvelumerkki. BARCLAYS® on Barclays Bank PLC-yhtiön tavara- ja palvelumerkki (yhtiöön ja sen tytäryhtiöihin viitaan yhteisesti nimellä “Barclays”), ja sitä käytetään käyttöoikeuden nojalla. MSCI on MSCI Inc.-yhtiön tavara- ja palvelumerkki (yhtiöön ja sen tytäryhtiöihin viitaan yhteisesti nimellä “MSCI”),ja sitä käytetään käyttöoikeuden nojalla. Bloomberg Finance L.P. ja sen tytäryhtiöt (yhteisesti “Bloomberg”), mukaan lukien Bloomberg Index Services Limited, joka on indeksin hoitaja (“BISL”), tai Bloombergin lisenssin haltijat, mukaan lukien Barclays ja MSCI, omistavat kaikki oikeudet Bloomberg Barclays MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond-indeksiin, Bloomberg Barclays MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted Bond-indeksiin ja Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond-indeksiin. Bloomberg, Barclays tai MSCI eivät ole omistussuhteessa Invescon kanssa eivätkä ne anna lupaa, markkinoi, arvioi tai suosittele Invesco USD Corporate Bond ESG UCITS ETF-rahastoa, Invesco Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF-rahastoa tai Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF -rahastoa. Bloomberg, Barclays tai MSCI eivät takaa, että Bloomberg Barclays MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond-indeksiin, Bloomberg Barclays MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted Bond-indeksiin tai Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond-indeksiin liittyvät tiedot ovat ajantasaisia, täsmällisiä tai täydellisiä, eivätkä ne ole millään tavalla vastuussa Invescolle tai Invesco USD Corporate Bond ESG UCITS ETF-rahastoon, Invesco Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF-rahastoon tai Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF -rahastoon sijoittaneille sijoittajille tai muille kolmansille osapuolille Bloomberg Barclays MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond-indeksin, Bloomberg Barclays MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted Bond-indeksin tai Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond-indeksin tai niiden sisältämien tietojen käytöstä tai täsmällisyydestä.

MSCI ei sponsoroi, markkinoi tai suosittele tässä mainittuja rahastoja tai arvopapereita, eikä MSCI:llä ole mitään velvoitteita tai sitoumuksia tällaisten rahastojen tai arvopaperien taikka rahastojen tai arvopaperien perustana olevien indeksien suhteen. Rahastoesite sisältää tarkemman kuvauksen MSCI:n rajoitetuista suhteista Invescon ja muiden siihen liittyvien rahastojen kanssa. S&P 500 ESG-indeksi on S&P Dow Jones Indices LLC -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tuote (“SPDJI”) ja Invesco UK Services Limited on saanut oikeuden sen käyttöön. Standard & Poor’s® ja S&P® ovat Standard & Poor’s Financial Services LLC -yhtiön (“S&P”)rekisteröityjä tavaramerkkejä ; Dow Jones® on Dow Jones Trademark Holdings LLC -yhtiön (“Dow Jones”) rekisteröity tavaramerkki; SPDJI on saanut oikeuden käyttää näitä tavaramerkkejä ja Invesco UK Services Limited -yhtiölle on annettu niiden alikäyttöoikeus määrättyihin käyttötarkoituksiin. SPDJI, Dow Jones, S&P tai niiden tytäryhtiöt eivät sponsoroi, suosittele, myy tai markkinoi Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF-rahastoa eikä mikään näistä tahoista anna mitään arvioita tällaisiin tuotteisiin sijoittamisen eduista eikä niillä ole mitään velvoitteita tai sitoumuksia S&P 500 ESG-indeksin virheiden, puutteiden tai julkaisemisen keskeytymisen osalta.

Jälkimarkkinoilta ostettuja UCITS ETF -osuuksia/osakkeita ei yleensä voi myydä suoraan takaisin UCITS ETF-rahastolle. Jälkimarkkinoilla sijoittajien täytyy myydä ja ostaa osuuksia/osakkeita välittäjän kautta (esim. arvopaperivälittäjä) ja heille voi koitua siitä kuluja. Lisäksi sijoittajat saattavat maksaa varallisuuden sen hetkistä nettoarvoa enemmän ostaessaan osuuksia/osakkeita ja he saattavat saada varallisuuden sen hetkistä nettoarvoa vähemmän myydessään niitä.

Tämän asiakirjan julkaisija on Invesco Investment Management Limited, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti.

ID 9177/2020

YhteistyökumppaniKumppani
Yhteistyökumppaniemme kirjoituksia

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit