Ennakkoarvio Nokian Renkaista

Nokian Renkaat on mielestäni äärimmäisen laadukas yhtiö. Olen käsitellyt aiemmin Nokian Renkaita mm. OMXH:n parhaissa yhtiöissä, yritysjohdon optioita käsittelevässä blogimerkinnässä ja viimeisimpänä Venäjän WTO-prosessin yhteydessä. Päätin kirjoittaa yhtiöstä lyhyesti myös nyt, kun yritysjohdon antama tulevaisuuden näkymä on osoittautumassa selvästi liian varovaiseksi.

Nokian Renkaat julkisti vuoden 2011 tilinpäätöksensä 8. helmikuuta 2012. Samassa yhteydessä yhtiö antoi vuodelle 2012 tulevaisuuden näkymän, joka kuuluu seuraavasti (suora lainaus).

”Nokian henkilöautonrenkaiden kysyntä ja tilauskanta ovat säilyneet vahvoina kaikilla Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta. Lisääntyvä tuotantokapasiteetti tarjoaa lisää kasvupotentiaalia ja tuottavuushyötyjä. Raaka-ainekustannusten lasku tukee kannattavuutta. Raskaiden renkaiden kysyntä on tasaantunut ja kysynnän odotetaan olevan heikompaa vuonna 2012. Vuonna 2012 yhtiöllä on edellytykset kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa vuoteen 2011 verrattuna.

Olen hyvin vakuuttunut siitä, että erityisesti näkymien viimeisen lauseen sanamuoto tulee päivittymään muotoon ”kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa selvästi vuoteen 2011 verrattuna”. Perusteet ovat seuraavat.

Venäjä on Nokian Renkaiden selkein kasvumarkkina. Ensimmäinen peruste optimistiselle näkemykselleni on yhtiön oma ennuste itänaapurimme auto- ja rengasmarkkinoiden kasvunäkymistä. Tilinpäätöstiedotteessa annetun ennusteen mukaan Venäjän uusien autojen markkinat kasvavat alkaneena vuonna 10-15%. Automarkkinoiden kasvutekijä on elintärkeä Nokian Renkaiden liiketoiminnan kannalta, sillä Venäjän rengasmarkkinoiden kasvu on vahvasti sidoksissa markkina-alueen uusien autojen myynnin kehitykseen. Yksikään uusi auto ei lähde autokaupasta nastarenkaat alla, joten hakkapeliittoihin keskittynyt yhtiö pystyy hyödyntämään uusien autojen menekkiä myymällä auton ostajalle kylkiäisiksi premium-hintaisen talvirengassarjan.

Johtopäätös: yhtiön lähitulevaisuuden kasvun (ja tulosnäkymien!) kannalta on siis tärkeintä se, miten Venäjän liiketoiminta kehittyy.

Vahva optimismini perustuu pitkälti juuri Venäjän uusien autojen markkinoiden toteutuneeseen kasvukehitykseen tammi-helmikuussa 2012. Tammikuussa automyynti lisääntyi 20%, minkä lisäksi helmikuussa uusien autojen myynti kasvoi jopa 25%. Toteutunut kasvukehitys Nokian Renkaiden tärkeimmällä kasvumarkkinalla on siis osoittautumassa selvästi odotettua vahvemmaksi.

Venäjä on myös Nokian Renkaiden kannattavin markkina, sillä markkina-alueen rengasmyynnin katetaso on Pohjoismaista tasoa korkeampi. Mitä suurempi osa yhtiön tuotoista kertyy suhteellisesti Venäjältä, sitä paremmaksi muodostuu konsernin myynnin keskimääräinen katerakenne. Toisin sanoen kasvu Venäjällä on erityisen kannattavaa yhtiölle. On siis syytä huomioida Nokian Renkaiden myynnin maantieteellinen mix. Venäjän liiketoiminta muodostaa yhtiön valmistuksesta ja myynnistä ylivoimaisesti kannattavimman yksikön (alhaiset muuttuvat kustannukset ja verosuoja). Kun alkaneena vuonna 2012 suhteelliset valmistus- ja myyntiosuudet kasvavat Venäjällä, paranevat myös yhtiön kannattavuutta ja tuottavuutta osoittavat indikaattorit vastaavassa suhteessa.

Myös yhtiön muuttuvien kustannusten taso on kääntynyt laskuun loppuvuonna 2011. Tältä osin yhtiö viittasi raaka-ainehintojen huipun ohittamiseen myös itse tilinpäätöstiedotteen näkymissä. Jo talousmatematiikan alkeet kertovat sen, että laskevat rajakustannukset ja nousevat myyntimäärät saavat aikaan tuntuvan positiivisen efektin tuloslaskelman alimmalla rivillä.

Yhtenä lisätekijänä mainittakoon vielä se, että yhtiö raportoi tilinpäätöstiedotteessaan myös seuraavaa (suora lainaus).

”Merkittävästä tuotantokapasiteetin lisäyksestä huolimatta korkea kysyntä ylitti yhtiön toimituskyvyn ja myyntiä siirtyi vuodelle 2012.

Myynnin siirtyminen tulee näkymään selvänä liikevaihdon kasvuna jo vuoden 2012 ensimmäisellä kvartaalilla, kun tuotantomääriä on saatu nostettua ja viivästyneitä valmistuseriä toimitettua jakelukanavaan. On lisäksi hyvin todennäköistä, että ”jouluneljännekseltä” siirtynyt myynti on yhtiön tuotteista katteiltaan paremmasta päästä olevia talvirenkaita.

Sitten tuotemix. On lopulta mielestäni myös selvää, että yhtiön tuotevalikoimaa voidaan optimoida, kun asiakkailta tuleva loppukysyntä ylittää jatkuvasti tehtaiden valmistus- ja tuotantokyvyn. Yhtiö voi siis kasvattaa myyntiään erityisen kannattavien tuoteryhmien varaan, kun ylikysyntä muodostaa ”valinnanvapautta” siltä osin, kenelle ja millaisia renkaita pystytään toimittamaan.

Viimeisenä positiivisena ajurina mainitsen vielä valuuttatekijän eli ruplan. Euron ja ruplan välinen vaihtokurssi oli vuoden 2011 lopussa 41,50. Tänään se on tasolla 38,75. Nokian Renkaiden kannalta tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön myynnin kasvu Venäjällä (joka luonnollisesti tuloutuu ensin ruplina), kääntyy euromääräisessä tuloslaskelmassa suuremmaksi määräksi euroja (kun ruplan arvo suhteessa euroon on vahvistunut). Yhtiön euroissa raportoima tulos saa siis hieman positiivista vipua valuuttaliikkeistä lyhyellä aikavälillä.

disclaimer

Haluan lopuksi korostaa sitä, että tämänkertainen blogimerkintä on käsitellyt Nokian Renkaita vain yhtiönä – ei siis sanallakaan Nokian Renkaiden osaketta. Kirjoitus ei pyri analysoimaan osakkeen houkuttelevuutta sijoituskohteena, yhtiön nykyistä arvostustasoa tai mahdollisen positiivisen tulosvaroituksen aiheuttamaa potentiaalista kurssireaktiota tai edes sen suuntaa. Tarkastelu on suoritettu faktapohjalta rinnastaen julkisia lähdetietoja sekä yhtiön omia ennusteita.

Jään kuitenkin henkilökohtaisesti odottamaan Nokian Renkaiden tulosnäkymien päivittymistä selvästi optimistisempaan muotoon lähiaikoina. Faktatietojen valossa Mr. Gran on painanut kaasupolkimen tukevasti pohjaan.

Kirjoittaja ja hänen lähipiirinsä eivät omista kirjoitushetkellä Nokian Renkaiden osakkeita tai muita yhtiön oman pääoman ehtoisia oikeuksia. Kirjoittaja pitää Nokian Renkaita todellisena laatuyhtiönä, jonka osakkeen hinnassa tosin heijastuu täysin kiistattomasti myös yhtiön vahva kannattavuus. Nokian Renkaiden osake ei sisälly kirjoittajan lähitulevaisuuden ostokohteiden listalle. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

Pertsa12 Maaliskuu, 2012Kiitoksia.

Todella hienosti päivitetty kuvaa.

Anton12 Maaliskuu, 2012Kiitos miellyttävästä ja yhtiökohtaisesti arvioituna todella perehtyneestä katsauksesta. Näitä voisi lukea hyvin mielellään lisää.

Ensimmäinen myynti vuonna 2012 | Nordnet Blogi13 Maaliskuu, 2012[…] Ensimmäinen tekijä liittyy omaan virhearviooni yhtiön Valko-Venäjän liiketoimintanäkymien suhteen. Maan epävakaa poliittinen tilanne, BYR-valuutan jättidevalvaatio ja markkina-alueen hyperinflaatio nakertavat Olvin euromääräistä tulosta enemmän kuin olin odottanut. Itse operatiivinen liiketoiminta sujuu kuitenkin maassa “according to plan”, kuten olin myös itse alun perin ennakoinut. Tämä ei kuitenkaan lohduta suomalaista osakesijoittajaa, jonka sijoitustoiminnan tulos raportoidaan euroissa. Sivusin valuuttojen vaikutusta yhtiöiden tuloksiin myös edellisessä kirjoituksessani liittyen Nokian Renkaisiin. […]

Uusi mahdollinen ostokohde | Nordnet Blogi1 Huhtikuu, 2012[…] joskin muutamia yksittäisiä poikkeuksia löytyy myös Pohjoismaista. Yhtiökohtaisella tasolla odotan edelleen positiivista uutisvirtaa Nokian Renkailta, mutta tämä ennuste ei mielestäni juurikaan lisää yhtiön kiinnostusta sijoituskohteena juuri […]

Nokian Renkaat Q1/12 tulosennakko | Nordnet Blogi7 Toukokuu, 2012[…] maaliskuussa positiivisista havainnoistani Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla. Yhtiön liiketoimintaa tukeva trendi on mielestäni jatkunut […]

Nokian Renkaat jarruttaa, mutta ei hyydy | Nordnet Blogi8 Elokuu, 2012[…] ”Olen hyvin vakuuttunut siitä, että erityisesti näkymien viimeisen lauseen sanamuoto tulee päivittymään muotoon kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa selvästi vuoteen 2011 verrattuna.” 12. maaliskuuta 2012 […]

Nokian Renkaat ja uuden tehtaan sijainti | Nordnet Blogi19 Marraskuu, 2012[…] Olen käsitellyt yhtiötä myös kaksi viikkoa sitten Q1/12-tulosjulkistuksen alla, maaliskuussa kesken alkaneen kalenterivuoden ensimmäisen kvartaalin ja viime vuonna kertoessani oman salkkuni […]

 

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit