Siirry pääsisältöön

Enemmistö suomalaissijoittajista huomioi ESG-näkökulmia

Vastuullinen sijoittaminen yleistyy vauhdilla, mutta yksityissijoittajien roolista tässä muutoksessa on tiedetty varsin vähän. Nordnetin kanssa yhteistyössä tehty akateeminen tutkimuksemme yli 5 000 yksityissijoittajasta valottaa tätä näkökulmaa.

Vastuullisessa sijoittamisessa huomioidaan ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin, sekä hyviin hallintokäytäntöihin (ESG) liittyviä tekijöitä sekä analysoidaan näihin tekijöihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Vastuulliset sijoittajat pyrkivät saamaan sijoittamalleen pääomalle hyvän tuoton, mutta he haluavat myös huomioida vastuullisuusnäkökulman sijoituspäätöksiä tehdessään ja sijoittavat siten vastuullisiin kohteisiin.

Vastuullinen sijoittaminen on valtavirtaistunut suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa. Tutkimustulosten mukaan 60 % vastaajista huomioi ESG-tietoja (ympäristötekijät sekä sosiaalisiin seikkoihin ja hallintoon liittyvät tekijät) sijoituspäätöksiä tehdessään. Tyypillisiä vastuullisen sijoittamisen strategioita ovat teemasijoittaminen (esim. ilmastonmuutos, metsä, vesi) sekä negatiivinen poissulkeminen (yhtiöt tai toimialat, joita salkkuun ei haluta) ja positiivinen suosiminen (yhtiöt tai toimialat, joita salkkuun halutaan).

Ketkä sijoittavat vastuullisimmin?

Tutkimuksemme mukaan naiset sijoittavat useammin vastuullisemmin, kun taas perinteinen taloudellisiin tietoihin perustuva sijoitustyyli on tyypillisempi miehille. Erikoista on kuitenkin se, että milleniaalit eli 40-vuotiaat ja sitä nuoremmat sijoittajat noudattavat vastuullista sijoitusstrategiaa useammin kuin vanhemmat sijoittajat sukupuolesta riippumatta.

Muita vastuulliseen sijoittamiseen yhdistettäviä ominaisuuksia ovat parisuhde ja vanhemmuus sekä ruotsinkielisyys. Asuinpaikka ja asumismuoto vaikuttavat myös osaltaan sijoituskäyttäytymiseen, sillä isommissa suomalaiskau­pungeissa asuvat sijoittajat sijoittavat vastuullisemmin kuin pienempien kaupunkien ja maaseu­dun asukkaat. Myös koulutustaso on merkittävä tekijä sijoituskäyttäytymistä tarkasteltaessa, koska korkeasti koulutetut sijoittajat sijoittavat huomioivat useammin vastuullisuusnäkökulmia kuin alaisemman koulutustason omaavat sijoittajat. Sen sijaan palkkataso tai tilanne työelämässä (opiskelija, töissä, eläkkeellä) ei vaikuta valittuun sijoitusstrategiaan.

Analysoimme lisäksi sijoittajien riskinottohalukkuutta ja tulostemme mukaan sekä vastuullisesti sijoittavat että perinteistä sijoitusstrategiaa noudattavat ottavat riskejä samaan tapaan ja odottavat sijoituksilleen riskiin suhteutettua tuottoa.

Vastuullisen sijoittamisen tulevaisuus

Vastaajat arvioivat, että vastaushetkellä 45 % heidän sijoitusportfolioistaan oli sijoitettuna vastuullisesti ja he odottivat vastuullisten sijoitusten osuuden kasvavan 57 prosenttiin seuraavan viiden vuoden kuluessa. Erityisesti sijoituskäyttäytymisen erot milleniaalien ja vanhempien sijoittajien kesken viittaavat siihen, että muutos vahvistuisi nuoren sukupolven edetessä sijoittamisurillaan ja kasvattaessa salkkujaan. Selvitimme myös syitä sille mikä estää yksityissijoittajia sijoittamaan vastuullisesti. Yleisimmät syyt ovat puutteet omissa ESG-taidoissa ja läpinäkyvän ESG-tiedon saatavuudessa. Lainsäädäntö ja erilaiset vapaaehtoiset ESG-datan standardointihankkeet tulevat lähivuosina lisäämään ESG-datan saatavuutta myös yksityissijoittajille, joten esteet ovat vähenemässä. On myös mahdollista, että kaupankäyntikulut ja verotukselliset syyt hidastavat sijoituskohteiden vaihtoa salkun sisällä. Näin ollen vastuullisuusnäkökulmia painotetaan uusien sijoitusten kohdalla. Vastuullinen sijoittaminen voi tarjota hyviä sijoitusmahdollisuuksia niille sijoittajille, jotka osaavat analysoida epäsymmetristä ESG-dataa paremmin kuin muut.

Hanna Silvola & Emilia Vähämaa
Hankenin kauppakorkeakoulu

Taustaa: Tutkimusprojektin toteuttivat apulaisprofessorit Hanna Silvola ja Emilia Vähämaa (Hankenin kauppakorkeakoulu) ja professori Bonnie Buchanan (University of Surrey, UK). Tutkimusaineisto on kerätty kyselylomakkeen avulla yhteistyössä Nordnetin kanssa. Nordnet avusti tutkimus­ryhmää vastaanottajien tavoittamisessa. Kyselyaineisto kerättiin aikavälillä 14.12.2020–31.1.2021. Aineisto koostuu 5 030 vastauksesta.


Tutustu Nordnetin ESG-työkaluihin

Meille finanssialan toimijoille vastuullisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että teemme vastuullisten sijoituskohteiden löytämisen niin helpoksi kuin mahdollista. Koska Nordnetin kautta voi sijoittaa tuhansiin eri sijoituskohteisiin, on tärkeää, että niistä voi seuloa esiin vastuullisimmat – ja toisaalta jättää hakutuloksista pois sellaiset, jotka eivät täytä käyttäjän itsensä asettamia vastuullisuuskriteerejä. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta ja tutustu Nordnetin ESG-työkaluihin alta.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit