Siirry pääsisältöön

En ofattbar prestation av Europas billigaste börsbolag

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

I Zenostock-artiklarna har det det tidvis skrivits om två ledande ukrainska företag med hela sin verksamhet i Ukraina och med börsnotering i Västeuropa – Ferrexpo och Astarta Holding. I artikeln “6.3.2022 Ukraina – två ledande börsnoterade företag” presenterades företagen bl.a. enligt följande:
=================================================

Ferrexpo Plc äger jättelika järnmalmsbrott i och omkring Poltava, beläget mellan städerna Harkov och Kiev (juridisk hemvist är Schweiz och börsnoteringen är i London). Ferrexpos fastslagna resurser bedöms räcka till för åtminstone 50 år enligt senaste års produktionstakt.

Företagets slutprodukt är järmalmpellets. Från sina tre järnmalmsbrott och produktionsanläggningar i Poltava-området transporteras produkten antingen med tåg västerut till polska gränsen och därifrån längre in i Europa med tåg eller pråm. Den andra transportsträckan går söderut, först till företagets hamn i Pivdennyi i Odessa-området och därifrån vidare med fartyg till kunder huvudsakligen verksamma i Mellanöstern, Asien och Nordamerika.

Ferrexpos kunder består av producenter av stål vars råvara som bekant är järnmalm. Ferrexpo är inte mindre än hela världens tredje största producent av järmalmpellets och, speciellt under senare år, ett extremt lönsamt företag.


ASTARTA HOLDING NV är ett integrerat jordbruks- och livsmedelsindustriföretag som brukar en total åkerareal på 200 000 hektar (juridisk hemvist Holland och börsnotering i Warszawa). Företaget är den största sockerproducenten i Ukraina med en daglig förädlingsvolym på 36 000 sockerbetor i åtta fabriker. Företaget är också störst på mjölk och boskap i landet med 22 000 kor. Med en kapacitet på 230 000 ton pressar ASTARTA också näst mest sojabönor i landet.

=================================================

Vilka företag!

Enligt Zenostocks företagsrapport är bägge företagens senaste siffror från den 30.6.2022, d.v.s. fyra månader efter Rysslands anfall och utbrottet av fullskalig krigsföring i landet. Bägge företagen rapporterar ett positivt rörelseresultat för första halvan av 2022, Astartas nettoskuld har visserligen vuxit under perioden men Ferrexpos nettokassa (!) var större den 30.6.2022 än i början av året. Man kan bara, eller man kan inte, föreställa sig under vilka förhållanden dessa företag bedriver sin verksamhet. Vilken förstummande, heroisk prestation!

Ferrexpo Plc är det enskilt billigaste börsnoterade bolaget på de europeiska börserna (marknadsvärde över 200 M€) enligt Zenostocks klassificering och företaget får stora delar av sina “billighetspoäng” tack vare sin, i förhållande till marknadsvärdet, svindlande goda resultatförmåga.

Relationstal

Ferrexpo Plc:

Astarta Plc:

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

ZenostockKumppani
Verkkopalvelu

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit