Dr Pepper Snapple Group – huokeampi vaihtoehto juomamarkkinoille?

Päivitin globaalin virvoitusjuomateollisuuden tuntemustani, kun tämän kevään ensimmäiset osingot kilahtivat tilille. Päädyin hankkimaan hieman lisää entuudestaan omistamani Coca-Colan osakkeita, mutta tilannekatsauksessa esiin noussut Dr Pepper Snapple Group ansaitsee tulla nostetuksi erillisessä blogimerkinnässä vaihtoehtona perinteiselle kolasijoitukselle. Jään itsekin seuraamaan haastajan liiketoiminnan ja osakekurssin kehitystä, vaikka tällä kertaa ostot jäivät tekemättä.

Aloitan selkeimmästä faktasta: Dr Pepper Snapple Groupin (New Yorkin pörssissä tikkeri DPS) osake on kohonnut viimeisten viiden vuoden aikana 170 prosenttia – ennen osinkoja. Tarkasteluhetki osuu näin ollen markkinatilanteeseen, jota tuskin voi kuvailla pohjakosketukseksi perinteisin arvostusmittarein.

Dr Pepper Snapple Groupin pörssihistoria on varsin lyhyt, sillä yhtiö listautui New Yorkin pörssiin vasta toukokuussa 2008. Aiemmin yhtiö tunnettiin nimellä Cadbury Schweppes Americas Bewerages. Pörssilistautuminen mahdollistui, kun yhtiö irrotettiin liiketoimintoineen brittiläisestä Cadbury Schweppesistä. Pörssilistautuneeseen yhtiöön jäi muun muassa 19 000 työntekijää, pullotus- ja jakeluverkosto sekä resepti vuonna 1885 kehitettyyn Dr Pepper -juomaan.

1980-luvulta lähtien Dr Pepper Snapple Group on aiemmissa, vaihtelevissa omistajamuodoissaan onnistunut rakentamaan pitkäjänteisellä työllä vahvan brändiportfolion globaaliin virvoitusjuomateollisuuteen. Merkittävä osa tavara- ja tuotemerkkien määrän kasvusta on hankittu yritysostoilla, joiden rahoituslähteenä on toiminut pitkälti tulovirta omista alkuperäisistä ydinbrändeistä. Esimerkkinä mainittakoon vuonna 2000 toteutettu Snapple Beverage Groupin osto. Nykyään yhtiöllä on yli 50 eri tavaramerkkiä.

Dr Pepper Snapple Group omistaa yhtiön nimikkotuotteen ohella muun muassa 7UP:n, Canada Dryn, Mott’sin, Schweppesin ja Snapplen. Näiden tavaramerkkien markkina-asema on joko alansa vahvin tai toiseksi vahvin valituilla markkina-alueilla ja valituissa tuoteryhmissä. Viime vuosina yhtiö on vyöryttänyt näiden avainbrändien kylkeen myös vähäkalorisia, sokerittomia ja eri tavoin makeutettuja alabrändejä. Yhtiön mukaan se omistaa kuusi kymmenestä tuotemerkistä virvoitusjuomien kärkilistauksessa, jossa kolajuomat eliminoidaan tarkastelusta pois.

Länsimaissa on virinnyt jo vuosien ajan keskustelua hiilihapotettujen ja sokeroitujen virvoitusjuomien haitallisista terveysvaikutuksista. Tämä keskustelu on tuskin aiheeton, ja siksi se tuskin loppuukaan aivan hetkeen. Pitkälti tästä debatista johtuen esimerkiksi Yhdysvalloissa sokerilimujen myynti on laskenut jo miltei vuosikymmenen yhtäjaksoisesti, joskin melko hitaalla trendillä.

Suunnan ei kannata olettaa muuttuvan sokeroitujen juomien kohdalla, koska kuluttajat ovat siirtymässä yhä kasvavassa määrin vähäkalorisiin ja keinotekoisesti, muun muassa Stevialla, makeutettuihin juomiin. Häilyvällä rajalla juomayhtiöt ovat keksineet markkinoida osaa tuotteistaan makeutettuina vesinä, siinä missä saman sisällön voisi esitellä myös kalorittomana limuna. Kuten monessa muussakin bisneksessä, mielikuvaahan siinä oikeastaan kuluttajalle myydään.

The Coca-Cola Companyyn ja Pepsicoon verrattuna Dr Pepper Snapple Groupissa on hyvin huolestuttavaa, että yhtiön myynnistä liki 90 prosenttia kertyy Pohjois-Amerikasta. Toimialan kärkiyhtiöt toimivat puolestaan kasvavassa määrin myös kehittyvillä markkinoilla, mikä vähentää – mutta ei poista – niiden sidonnaisuutta esimerkiksi Yhdysvalloissa havaittuun sokeroitujen virvoitusjuomien kysynnän trendinomaiseen laskuun. Osaltaan Dr Pepper Snapple Groupin vaatimaton läsnäolo ydintuotteiden kulutuksen osalta kasvavissa kansantalouksissa näkyy myös yhtiön arvostuskertoimissa, mistä kirjoitan lisää merkinnän edetessä.

Mainitsemisen arvoista on, että yhtiön vahvin päätavaramerkki Dr Pepper menetti viime vuonna 2 prosenttia myyntivolyymeistaan kappalemääräisesti. Konsernin merkittävimmistä tuotteista ainoastaan Snapple kasvatti myyntiään volyymipohjaisesti vuonna 2013, noin 3 prosentin verran. Erityisesti Hawaiian Punch lahosi 9 prosentin verran, mutta myös 7UP kuului kategoriaan, joka laski prosentin verran. Koko vuoden 2013 osalta Dr Pepperin konsernitason vahvimmat brändit menettivät 2 prosenttia kappalemääräisestä myynnistään, mikä on sijoittajan keskeisin huolenaihe yhtiön analyysissä.

Uuttakin viritystä kuitenkin kokeillaan jatkuvasti, sillä yhtiö lanseerasi viime vuonna suuren budjetin saattelemana muun muassa 7UP Gold Cup -erikoistuotteen, Snapplen America’s Got Talent -version ja Dr Pepper College Football -kampanjan. Vastaavaa uutuuksien vyöryttämistä markkinoille on havaittavissa myös Coca-Colan Life-kategorian osalta (ei Suomessa – vielä) ja Pepsin Next-malliston kohdalla (ei ole väliä oletko tankkaamassa, syömässä tai ostamassa vessapoletin, tuote on juuri nyt joka paikassa saatavilla joko kylkiäisenä tai puoli-ilmaiseksi).

Tulevaisuuden kysymysmerkki juomateollisuudessa on, miten valmistajat hoitavat tuotteidensa jakelun. Tästä perspektiivistä on nostettava esiin mielenkiintoinen havainto Coca-Colasta, joka teki jokin aika sitten diilin Green Mountain Coffee Roasters -nimisen yhtiön kanssa yhteistyöstä, jonka lopputuloksena saattaa olla laite ja jauhe, joiden yhteistyöllä kuluttaja voi valmistaa ehtaa kolajuomaa kotonaan. Tässä kilpailussa PepsiCo ja Dr Pepper Snapple Group ovat seuraavien liikkeiden tekijöitä strategisella rintamalla.

Osakkeenomistajan perspektiivistä tarkasteltuna on huomattava, että Dr Pepper Snapple Groupin kasvu on ollut pääosin järkevästi rahoitettua, sillä yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä ei ole viime vuosina kasvanut. Se on itse asiassa pikemminkin laskenut omien osakkeiden takaisinostojen myötä, mikä on kohottanut jäljelle jäävien osakkaiden suhteellisia omistusosuuksia yhtiön nettovarallisuudesta – ja toki myös osuuksia tulevista tuloksista ja osingoista.

Osakekannan liudentumattomuus on positiivinen havainto, mutta yhtiön sisäpiirin omistusosuus johtamassaan yhtiössä sen sijaan ei ole yhtä ilahduttava. Dr Pepper Snapple Groupin johtoon lukeutuvat henkilöt omistavat yhtiöstä yhteensä vain puoli prosenttia, mikä ei edusta optimitilannetta toimivan johdon ja osakkeenomistajien yhteisen intressin edistämisen näkökulmasta tarkastellen. Tietenkään johdon suhteellisen vähäinen taloudellinen sitoutuminen johtamaansa yhtiöön ei ole mikään automaattinen merkki siitä, että kaikki on menossa pieleen.

Dr Pepper Snapple Group jakaa osinkoa neljästi vuodessa eli kvartaaleittain. Vuositasolla yhtiö maksaa osinkoa 1,64 dollaria, mikä vastaa 3,1 prosentin efektiivistä osinkotuottoa osakkeen nykyhinnalle. Huomionarvoista on, että yhtiön nykyinen voitonjako lepää varsin tukevalla maaperällä, koska osinko edustaa vain puolta yhtiön nettotuloksesta. Lisättäköön tarkasteluun, että yhtiön viimeisten viiden vuoden keskimääräinen efektiivinen osinkotuotto on ollut 2,9 prosenttia. Tässä viitekehyksessä osake on juuri nyt hieman historiallista arvostustasoaan edullisempi, kun vertailukohtana käytetään vuotuista osinkovirtaa.

Vertailuyhtiöistä PepsiCon ja Coca-Colan voitonjakosuhteet suhteessa nettotuloksiin ovat jonkin verran korkeammat. Dr Pepper Snapple Groupin kohdalla voidaan todeta, että yhtiön nykyosinko kestää hieman kilpailijoita paremmin liiketoiminnan kannattavuuden ja nettotuloksen tilapäistä laskua.

Dr Pepper Snapple Group ansaitsi vuonna 2013 osakekohtaista tulosta 3,05 dollaria. Osakkeen eilinen päätöskurssi oli $52.58, joten yhtiön P/E-luku on toteutuneella tuloksella laskettuna 17,2. Vertailuyhtiöistä Pepsicon ja Coca-Colan vastaava tuloskerroin liikkuu 18–19 haarukassa. Alkaneen vuoden eteenpäin katsovalla P/E-luvulla mitattuna Dr Pepper Snapple Groupin osake maksaa noin 15 kertaa vuosituloksensa verran, kun laskelmassa sijoitetaan tuloksen kohdalle yhtiön antama tulosennuste.

Tasepohjaisen tarkastelun osalta on mahdollista havaita, että Dr Pepper Snapple Groupin osakekohtainen oma pääoma oli viime tilikauden päättyessä 11,50 dollaria. Osakkeen nykyhintaan suhteutettuna yhtiön P/BV-luku kohoaa noin 4,5:n tasolle, mikä on aavistuksen alhaisempi kuin yhtiön keskeisillä kilpailijoilla. Tasepohjaisesti osake ei kuitenkaan ole erityisen edullinen, vaan hintaan on ladattu sisään pitkälti kaksinumeroisia, 20–30 prosentin vuotuisia oman pääoman tuotto-odotuksia kauas tulevaisuuteen. Viime vuonna yhtiön oman pääoman tuottoaste oli 27,4 prosenttia, mikä on sinänsä erinomainen taso.

Liikevaihtoa Dr Pepper Snapple Group sai aikaan viime vuonna 6 miljardia dollaria. Siihen suhteutettuna yhtiön osakekannan nykyinen, noin 10,4 miljardin dollarin suuruinen markkina-arvo, antaa osakkeen P/S-luvuksi toteutuneella myynnillä 1,7. Lukema ei ole huima, mutta ei myöskään erityisen matala. Siihen voidaan katsoa hinnoitellun sisään yli 10 prosentin nettotulosmarginaalia tuleville vuosille, jotta sijoitustuotto säilyy hyvänä. Viime vuonna marginaali oli 10,4 prosenttia.

Edellä mainitun 10,4 miljardin dollarin suuruisen osakekantaa koskevan markkina-arvon päälle Dr Pepper Snapple Groupilla on korollista nettovelkaa, mikä nostaa yhtiön velattoman hinnan 13 miljardiin dollariin. Yritysostajan näkökulmasta tärkeä tunnusluku, konsernitason käyttökate (EBITDA), oli viime vuonna 1,32 miljardia dollaria. Yhtiön EV/EBITDA-tunnusluku jää näin ollen aavistuksen alle 10:n tasolle. Tunnusluvun tulkinta kuuluu samaan kategoriaan kuin useat aiemmat tulkinnat yhtiötä koskien: ei räikeän edullista, mutta ei lähelläkään toimialan kalleinta.

Vuonna 2013 Dr Pepper Snapple Group palautti osakkeenomistajilleen 702 miljoonaa dollaria osinkoina ja omien osakkeiden takaisinostoina. Summa vastaa liki 7 prosenttia osakekannan nykyhetken markkina-arvosta, joten yhtiön arvostustaso ei vaikuta kestämättömän korkealta, joskaan ei huutavan halvaltakaan.

Kuluvalle vuodelle 2014 yhtiö ennustaa konsernitasolle prosentin myynnin kasvua ja osakekohtaista tulosta $3.38–$3.46. Se merkitsisi osaketta kohden 11–13 prosentin tuloskasvua suhteessa viime vuoteen. Osa raportoidusta tulosparannuksesta per osake saavutetaan liiketoiminnan suotuisan kehityksen sijaan omien osakkeiden takaisinostoilla, joiden arvioidaan olevan 375–400 miljoonaa dollaria vuonna 2014.

Tosin yhtiössä kohennetaan myös liiketoiminnan tuottavuutta jatkossa, sillä vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä kerrottiin noin 170 miljoonan dollarin suuruiset, jo tunnistetut vuositason säästökohteet organisaatiossa ja sen jatkuvissa liiketoiminnoissa. Alleviivaamisen arvoista on kokonaisuuden osalta, että osakekohtaisen tuloksen kasvunäkymä ei nojaa tuotteiden menekin kasvuun, vaan lähinnä omien osakkeiden takaisinostoihin ja kustannustalkoisiin. Se ei ole pidemmän päälle paras mahdollinen asetelma.

Itse omistan toimialalta ainoastaan The Coca-Cola Companyn osakkeita, ja aion näillä näkymin jatkaa samalla linjalla myös tulevaisuudessa. Seuraan kuitenkin Dr Pepper Snapple Groupin liiketoiminnan kehitystä ja osakkeen arvostustason elämistä. Nykyinen arvostusero toimialan laadukkaimpien yhtiöiden ja kohtuullisten hyvien, kuten Dr Pepper Snapple Groupin välillä, on liian pieni.

Hieman reilun kolmen prosentin osinkotuotolla valitsen mieluiten Coca-Colan, joka on Dr Pepper Snapple Groupia vähemmän naimisissa amerikkalaisen kuluttajan kanssa. Omistan mieluummin kärkiyhtiötä hieman tyyriimmällä hintalapulla kuin keskiverrompaa yhtiötä hieman halvemmalla. Tämänkertaisen tarkastelun pohjalta on silti mahdollista ennakoida, että sijoitus Dr Pepper Snapple Groupiin on jatkossakin todennäköisesti lähtökohdiltaan järkevä ajatus.

Dr Pepper Snapple Group julkaisee kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksensa 23. huhtikuuta, eli hieman alle kahden viikon kuluttua.

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä The Coca-Cola Companyn osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit