DNA myydään lähipäivinä hyvään hintaan, Sanomalle jälleen tyhjä arpa

Kuluvan viikon aikana on uutisoitu, että tietoliikennekonserni DNA etsii pääomasijoittajista ostajaa itselleen. Tämän hetken tietojen mukaan DNA:n suurimmat omistajat hakevat loppuviikon aikana yhtiökokouksissaan lupaa myydä omistuksensa joko kokonaan tai osittain. Valitettavaa tai ei, törmään tämän kesän kotimaisten yritysjärjestelyiden osalta aina yhteen ja samaan pörssilistattuun yhtiöön, joka on löytynyt ostokohteiden omistajakunnista järjestelmällisesti miltei viime metreille saakka. Lataan tässä merkinnässä lisää pyyhittävää Sanoman johdolle ennen kuin edelliset ehtivät kuivua: DNA:n tapaus osoittaa jälleen kerran, miten Sanoma-konserni “onnistui” strategisella toiminnallaan väistämään erinomaisen tilin myydessään oman suuromistuksensa DNA:ssa alehintaan jo viime vuonna.

Etenen tämän merkinnän viitekehyksen tarkastelussa kronologisesti. Lähtökohtaan viitaten on todettava alkuun, että Sanoma hankki merkittävän 21,11 % omistusosuuden tietoliikennekonserni DNA:sta noin kolme vuotta sitten, eli vuonna 2010. Tuolloin Sanoman konsernijohto kommentoi yritysjärjestelyä seuraavasti (korostukset minun):

Yhdistymisen myötä saamme osuuden erittäin kannattavasta, kilpailukykyisestä ja kasvupotentiaalia sisältävästä yhtiöstä. Kyseessä on pitkän tähtäimen strateginen omistajuus, sillä uskomme median ja teleoperaattoreiden liiketoiminnan lähestyvän toisiaan.”

Samaan hengenvetoon myös Sanoman liiketoimintayksikön johto kommentoi DNA-ostoa sellaisella hehkutuksella, että heikkohermoisempi olisi saattanut luulla mediamiesten löytäneen jopa ikuisen elämän lähteen:

Median ja telekommunikaation konvergenssi luo potentiaalia täysin uuden liiketoiminnan synnyttämiselle. Sanomalla on vahva sisällöntuotanto, DNA:lla valtakunnalliset laajakaistaverkot ja kohta 3 miljoonaa asiakkuutta. Lisäksi uusien erilaisten päätelaitteiden kehitys, älypuhelinten ja älykirjojen määrän nopea kasvu ja aleneva hintatrendi luovat uusia mahdollisuuksia palveluinnovaatioihin. Media- ja teleoperaattoriliiketoiminnat lähentyvät tulevaisuudessa toisiaan. Yhteistyömme voi sisältää useita elementtejä, liittyen esim. monipuolistuvaan televisiotoimintaan ja e-readingiin. Laadukkaiden sisältöjen paketointi uusilla tavoilla eri päätelaitteille tarjoaa runsaasti yhteistyömahdollisuuksia.”

Sanomassa kuitenkin vaihtui ylin johto vuoden 2011 alussa, minkä yhteydessä mediakonserni haki uudenlaista ”vahvaa strategista pohjaa”. Suunnitelmia ilmeisesti laadittiin yhtiön tulevaisuuden vision osalta varsin vauhdikkaasti, sillä Sanoma luopui DNA-omistuksestaan jo viime vuonna, eli tilikaudella 2012. Tuskin oli muste ehtinyt vielä kuivua edellisistä sopimuspapereista, kun DNA-osakkeiden ”pitkän tähtäimen strateginen omistajuus” oli vaihtunut Sanoma-talolla ”ei-strategiseksi omaisuuseräksi”. Sanoma informoi osakkeenomistajiaan DNA-myyntinsä yhteydessä viime vuonna seuraavasti (korostukset minun):

Sanoma Oyj on tehnyt sopimuksen tietoliikennekonserni DNA Oy:n pääomistajien Finda Oy:n, Oulu ICT Oy:n, PHP Liiketoiminta Oyj:n ja Osuuskunta KPY:n kanssa koko Sanoman DNA Oy:stä omistaman 21,11 % osuuden myymisestä. 181,5 milj. euron kauppahinta maksetaan, kun kauppa saadaan päätökseen. Tämän arvioidaan tapahtuvan maaliskuun 2012 aikana. Sanoma kirjaa kaupasta noin 17 milj. euron kertaluonteisen myyntitappion (!). Kauppa tukee strategiaamme keskittyä kuluttajamediaan ja oppimiseen. Se myös vahvistaa tasettamme ja mahdollistaa portfoliomme jatkokehittämisen.”

Huomionarvoista on mielestäni tässä yhteydessä erityisesti se, että Sanoma luopui ”erittäin kannattavasta, kilpailukykyisestä ja kasvupotentiaalia sisältävästä yhtiöstä” vain kahden vuoden omistusajan jälkeen, ja vieläpä selvällä tappiolla. Omistuksesta luopuminen on siis suoritettu varsinaisella kiireellä, koska tappiotkin ovat kelvanneet. Sanoma-konsernin vuodesta 2011 lähtien harjoittamat itseisarvoiset pyrkimykset luoda itsestään ”halutun strategian näköinen kuluttajamediayhtiö” hinnalla millä hyvänsä käyvät ilmiselvästi osakkeenomistajille hyvin kalliiksi.

Edellä esitetyn perusteella Sanoma luopui 21,11 % omistusosuudestaan DNA:ssa vasta viime vuonna. Tällä viikolla Sanoma-konsernin omistama Helsingin Sanomat tiesi uutisoida, että koko DNA:ta ollaan parhaillaan myymässä jopa 1,3 miljardin euron kauppahintaan. Kuten Hartwall Areenankin tapauksessa, Sanoma-konsernin strategikot jäivät lehdelle soittelemaan, kun tosimiehet alkoivat kiinnostua DNA:n naittamisesta vuotta myöhemmin.

Tehdään siis nopeasti pieni laskuharjoitus Sanoman DNA-osakkeiden kohtalosta. Kuten edellä referoin Sanoman omaa pörssitiedotetta, Sanoma sai 21,11 % omistusosuudestaan viime vuonna 181,5 miljoonaa euroa. Kun osakkeista saadun kauppasumman jakaa Sanoman omistusosuudella koko DNA:sta (0,2111), saadaan laskelman vastaukseksi koko DNA:n markkinahinta Sanoman myynnissä käytetyillä osakekohtaisilla arvostuskertoimilla laskettuna. Se on 859,8 miljoonaa euroa.

Jos Helsingin Sanomien tiedot pitävät paikkansa, on DNA-konsernin markkinahinta noussut vain vuodessa – Sanoman tyhjennettyä ensin oman DNA-pajatsonsa – jopa 440,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa +51,2 % nousua osaketta kohden. Jos Sanoma siis olisi myynyt DNA-omistuksensa Helsingin Sanomissa esitettyyn arvioituun tulevaan kauppahintaan, olisi viime vuoden 181,5 miljoonan euron sijasta mediakonsernin kassassa nyt 274,4 miljoonaa euroa. Miltei sadan miljoonan euron arvostusero DNA-osakkeiden osalta vain vuoden aikana on myös Sanoman liiketoiminnan kokoluokassa todella tuntuva: tänään koko Sanoma-konsernin osakekannan markkina-arvo on tasan miljardi euroa, josta DNA-osakkeiden alennusmyynnin osuus vastaa noin kymmenesosaa.

Sanoma olisi siis saanut DNA-osakkeistaan huomattavasti enemmän, jos yhtiö olisi harjoittanut orjallisen powerpoint-vetoisen konsulttistrategian sijaan omistaja-arvon kasvattamisen lähtökohdan huomioivaa toimintatapaa ”ei-strategisten omaisuuserien” divestoinneissa. On jopa huvittavaa todeta, että Sanoma on käyttänyt DNA-myynnistä saamansa rahat kattaakseen edes osan räikeästi ylihintaisen SBS-ostoksen miltei 400 miljoonan euron alaskirjauksista. Lisättäköön tähän vielä, että Sanoman osakekurssi on laskenut DNA-osakkeiden myynnin jälkeen noin -40 %, millä on eroa kuin yöllä ja päivällä DNA:n markkinahinnan +51,2 % kasvukehitykseen.

Sanoma-konsernin osakkeiden lukumäärä oli 31.12.2012 yhteensä 162 812 093. Osakkeiden kokonaismäärään viitaten Sanoma sai DNA-osakkeidensa myynnistä (181,5 miljoonaa euroa) noin 1,11 euroa omaa osakettaan kohden. Jos Sanoma olisi saanut myytyä osakkeensa edellä Helsingin Sanomien artikkelissa esitettyyn mahdolliseen lähitulevaisuuden myyntihintaan (274,4 miljoonaa euroa), olisi osakekohtainen kassavirta DNA-osakkeiden myynnistä kohonnut 1,69 euroon Sanoman omaa osaketta kohden.

Vuoden aikana Sanoma on siis mahdollisesti hukannut osakkeenomistajiensa varoja ”strategiseen fokusointiin pohjautuneella DNA:n kiireisellä alemyynnillä” noin 0,58 euroa osaketta kohden. Tällainen summa olisi varmasti kelvannut Sanoman osakkeenomistajille myös lisäosingoksi tulevalle syksylle? Kyseinen summa vastaa myös miltei pilkuntarkasti Sanoman kuluvan koko tilikauden tulosennustetta (Factsetin konsensus 0,60 euroa), minkä ohella summa olisi noin +10 % osakkeen tämän hetken markkina-arvoon. Sanoman yritysjohdon mielestä on ilmeisesti kuitenkin tärkeintä olla strategisesti linjakas, vaikka se hieman maksaisikin.

Koska DNA:n myyntiprosessi on vielä muutaman päivän ajan kesken, lasken tämän merkinnän lopuksi pienoisen herkkyysanalyysin Sanoman osakekohtaisesta kassavirtatappiosta skenaarioilla, joissa koko DNA arvostetaan nykyhetkellä eri kauppahinnoilla. Seuraavat luvut edustavat Sanoman menettämää arvonnousua DNA-osakkeista viime tilikaudella suoritetun 21,11 % alehintaisen omistusosuuden myynnin jälkeen:

1,3 mrd EUR: 0,58 euroa per osake
1,2 mrd EUR:
0,45 euroa per osake
1,1 mrd EUR:
0,32 euroa per osake

Edellä linkitetyssä Helsingin Sanomien artikkelissa esitettiin myös “maltillinen skenaario”, jossa DNA:n nykyiseksi markkinahinnaksi arvioitiin 1,1 miljardia euroa. Tälläkin kauppasummalla laskettuna Sanoma-konserni on viime vuoden DNA-osakkeidensa myynnin jälkeen menettänyt kassavirtatarkastelussa arvonnousua yli puolen vuoden nettotuloksensa verran.

Sanoman tuuliajolla poukkoilevaa strategiaa kuvaa mielestäni erinomaisesti se, että mediakonserni nousi DNA:n suuromistajaksi vasta vuonna 2010. Vuonna 2011 yhtiössä vaihdettiin johtoa ja laadittiin uusi strategia, josta tehtiin elämän tarkoitus. Sittemmin DNA-osakkeet roiskaistiin myyntiin selvällä tappiolla viime vuonna. Vuosi tämän jälkeen eli tänään tilanne olisi täysin toisenlainen: Sanomalle olisi pienellä kärsivällisyydellä koittanut tilaisuus päästä kesää myöhemmin irti DNA-omistuksestaan fanfaarien soidessa. DNA:n lopullisen myyntihinnan tullessa julki lähipäivinä, on Sanoma-talolla syytä soitella korkeintaan urkuja.

Juuri nyt tosimiehet myyvät keskenään kilpaileville strategisille ostajille DNA:ta suolaisella preemiolla, sen sijaan Sanoman veljet olivat valmiita luopumaan sen omistuksesta jo esileikeissä selvästi alle miljardin euron rabattihintaan. Joku voisi sanoa, että elämä on, kuten ajoittaminenkin. Silti on perin kummallista, että naurunalaisimmat yrityskaupat tapahtuvat jatkuvasti vain yhden pörssiyhtiön ympärillä. Sanoman nykystrategian tulokset alkavat olla jo näkyvissä, ja ne ovat olleet valitettavasti useiden erillisten blogimerkintöjen arvoisia. Sanoman osakkeenomistajana olisin huolissani parhaillaan siitä, lakaiseeko luuta johtoporrasta väärästä päästä?

Tarjoilen vielä merkinnän lopuksi ilmaisen vinkin Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Kalervo Kummolalle, joka on Urheilulehden tietojen mukaan suunnittelemassa Vierumäen Urheiluopiston myyntiä venäläisille. Ennen kuin laitat nimesi paperiin, kannattanee ottaa ensin välipuhelu Sanoma-talolle. Mediakonserni nimittäin omistaa Vierumäeltä yhden hirsimökin, jonka merkitys lienee yhtiölle ”ei-strategian mukainen”.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja ei omista DNA:n tai Sanoman osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kuvamateriaalin lähde puhelinpiste.fi.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
13 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
12.07.2013 07:21

Loistava kirjoitus, taas uusi poikkeava näkökulma. No, tuskin Italiassakaan Berlusconin toilailuja voi valtamediasta seurailla? Saas nähdä miten “Empire strikes back…”

Nimetön
Nimetön
12.07.2013 07:46

73 vuoteen en ole lukenut 1000 prosenttisesti osuvaa kommenttia … mitenkähän sanomien maakuntalehtien myynnit soveltuvat tähän heidän harjoittamaansa tuhoamisstrategiaansa ?!

Nimetön
Nimetön
12.07.2013 09:40

Luotettava meklari kun EV ja equity value käsitteet eivät ole tuttuja. Ennakoitu (ei varma) hinta DNA:sta on 1,3 mrd EVnä (eli enterprice value = liiketoiminnan arvo). Siitä pitää vähentää velat, jotta saadaan osakekannan arvo eli equity value. Velkaa DNAlla on muutamia satoja miljoonia (en nyt tarkistanut tähän). Pistetään nimi Jukka Oksaharju mieleen – ei kannata käyttää ainakaan analyysien osalta. Analyysi voisi olla samakin, mutta kun on peruskäsitteet pielessä, niin…

Nimetön
Nimetön
12.07.2013 10:01

Yleensä arvostan analyysejäsi korkealle, mutta tässä Sanoma-jahdissa on jo jälkiviisastelun makua. Laskusuhdanteessa olevassa yrityksessä on syytä tehdä strategisia muutoksia ja ydintoimintaan keskittyminen muita toimintoja karsimalla on yksi niistä. Ei välttämättä aina oikea, eikä ainoa, mutta on sillä tuloksellisuutta muutettu monissa esimerkeissä. Jos Sanoman johto ja hallitus ovat päättäneet uudesta strategiasta ja ydintoimintaan kuulumattomien osien myymisestä, niin uudella johdolla on tietenkin paineet laittaa hihat heilumaan ja toteuttaa tätä strategiaa. Ei kukaan järkevä ihminen väitä, että he olisivat vuosi sitten väkisin kiirehtineet kyseistä strategiaa, jos olisivat tienneet, että odottamalla vuoden omistuksista saisi enemmän. En osaa sanoa, kuinka paljon ja millä ajankohdalla johdon… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
12.07.2013 13:07

Sinänsä mielenkiintoinen laskutoimitus sinun kirjoituksessasi. Kuitenkin mietin tarjoamiesi näkökulmien lisäksi muutamaa muuta täydentävää näkökulmaa. Ensinnäkin mikä vaikutus neuvotteluiden etenemiselle on ollut sillä, että Sanoma ei ole enää omistajana? Onko mahdollista, että DNA:n nykyomistajat tosissaan aktivotuivat myyntiin vasta sitten kun Sanoma luopui omistuksestaan? Sanoman lähdettyä heiltä lähti myös strateginen kumppani. Eikö silloin ole luonnollista hakea uusia vaihtoehtoja? Toisekseen. Jos Sanoman edellinen johto on tehnyt strategisesti huonoja valintoja, on niistä usein viisaampaa irtautua mahdollisimman pian kuin yrittää roikkua pitkään odottamassa lottovoittoa. Irtautuminen saa aikaiseksi uutta toimintaa ja saattaa tuoda pidemmällä aikavälillä isommat hyödyt. Kolmanneksi: Jos DNA on ollut menestys silloin kun Sanoma… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
12.07.2013 14:21

Viime viikolla pari vasenta ja tänään oikea suora. Sanoman johto kanveesissa… ottaa lukua… Mitä seuraavaksi? Loistavia kirjoituksia.

OMXH:ssa on hyvin vähän yhtiöitä, millä on strategian keskiössä omistaja-arvon luominen. Sanoma ei näytä olevan yksi niistä :).

Nimetön
Nimetön
13.07.2013 05:13

Sanoman osakkeenomistajana ei paljoa naurata nykyinen meno. Ihan osuvasti bloggaaja kirjoittaa. DNA:n myyntiä tappiolla ihmettelin. Samoin Finnkinot olisin pitänyt Sanoman salkussa mielelläni näin omistajan näkökulmasta. Miksi piti myydä hyvää liiketoimintaa ja rahat laitettiin kuihtuviin aikakauslehtiin ja ylihintaisiin TV-kanaviin, joita tosiaan jo alaskirjattu sadoilla miljoonilla.

Onneksi oma osakesalkku on hajautettu, ei tunnu niin pahalta. Tonneja tappiolla ollaan kuitenkin Sanoman osalta.

Nimetön
Nimetön
16.07.2013 09:06

Tänään uutisoitiin se, että DNA:ta ei myydä. Tiedotteen mukaan “markkinatilanne kaupoille ei ole suotuisa”. Eli oliko niin, että spekulaatiot hinnasta olivat spekulaatiota? Todellinen tarjottu hinta kaukana siitä? Missä on “varma kauppa”?

Nimetön
Nimetön
18.07.2013 12:07

Huono kirjoitus, DNA:ta ei myyty yhtään mihinkään.

Kirjoittaja voisi tutustua faktoihin ensin eikä vaan ennustaa kristallipallostaan, näitä helppoheikkejä on nähty niin paljon sijoitusmaailmassa.

Oksaharjun pitäisi lopettaa turha kirjoittaminen kokonaan, meklarina hänen tulee jäävätä itsensä turhasta spekulaatiosta, teenpä tästä kyselyn pörssilautakunnalle.

Lähettävätkö pettyneet sijoittajat laskun Oksaharjulle suoraan vai hänen työnantajalleen Nordnetille?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
06.04.2014 15:38

adelfe plousia i trofi pou mas dinis…as truivon ta xeria tous oi skino8etes tis apatis…o sigrafeas tou ergou omos ala grafi gia to telos tou ergou…kai o 8eos denmas eggatelipse… essetai imar.

Nimetön
Nimetön
18.07.2013 12:34

Karavaani kulkee – koirat haukkuu.

Kiitos Oksaharjulle hyvistä kirjoituksista. Ovat parhaita, mitä olen netistä löytänyt.

Nimetön
Nimetön
19.07.2013 23:40

Kirjoitukssa on varsin puutteellinen analyysi DNAn arvostustasosta vaikka se on täysin kirjoituksen keskiössä. DNAn myynnistä Sanoman saama kauppahinta on kuitenkin varsin korkea. 181mEURin kauppahinta 21% osuudesta tarkoittaa koko yhtiölle 860mEUR markkina-arvoa + nettovelat 258mEUR = 1117mEUR yritysarvoa (EV). DNA teki vuonna 2012 57mEURia liikevoittoa ja tätä ennen 50mEURia. EV/EBIT kerroin liikkuu 19-22 haarukassa, joka on todella korkea arvostus yhtiölle, jonka toimialalla koko liiketoimintamalli on murroksessa. Vaikka käyttökate on 190 mEURin tasolla (EV/EBITDA 5,8) edellyttää liiketoiminta jatkuvasta helposti poistoja vastavaa investointien määrää. Siten investointi tuolla hinnalla maksaa ostajille itsensä takaisin todella hitaasti. Ei ole mielestäni ihme ettei 1,1-1,3 miljardin arvostukselle löytynyt… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
20.07.2013 09:57

Kiitos Jukka Sanoman strategiaa ja johtoa kritisoivista kirjoituksistasi, Valtamedian yhtiöiden kanssa tarvitaan erityisen kriittistä ulkopuolista tarkastelua. Sanomalla on kyllä mahdollisuus todistaa ja promovoida oma kykynsä pitkän aikavälin arvontuottajana. Seuraavaa osavuosikatsausta kuitenkaan ei kannattane henkeään pidätellen odotella, siksi heikkoja verrokkien raportit ovat tähän mennessä olleet.