Siirry pääsisältöön

Covestro – DAX:n halpa helmi

Saksalaisyritys Covestro valmistaa erityyppisiä muovituotteita. Yhtiön liiketoimintana on valmistaa eri toimialoille – kuten rakentamiseen, autoteollisuuteen, terveyteen, lääketieteelliseen tekniikkaan ja elektroniikkaan – polykarbonaatteja, polyuretaaneja, liimoja, pinnoitteita, eristemateriaaleja ja tiivisteitä.

Covestro, entinen Bayer Materials Science, syntyi Bayer Groupin kemikaalien ja muovien yksiköstä ja irtaantui (spinoff) itsenäiseksi yhtiöksi vuonna 2015. Itsenäisenä yrityksenä Covestro on kasvanut jatkuvasti ja nousi Saksan DAX-indeksiin 2018.

Covestron osakekurssi laski vuonna 2018 korkeimmasta 95.70 euron arvosta alimmillaan 41.50 euroon osakkeelta. Tämä yli 50 % pudotus heijasteli kemikaalien maailmanlaajuista heikkenevää kysyntää ja pelkoa, että alan sykli olisi kääntymässä, mikä on vaikuttanut koko kemianteollisuuteen.

Tämän hetkisellä hieman runsaan 40 euron hinnallaan yhtiö vaikuttaa vahvasti aliarvostetulta huomioiden yhtiön vahvan taloudellisen perustan, markkinajohtajan aseman omalla alallaan ja tehokkaan liiketoiminnan.

Arvot

Vaikka muovituoteteollisuus voi särähtää eettisen sijoittajan korvassa, niin yhtiön arvot sopivat erinomaisesti tähän hetkeen. Covestro asettaa ympäristöasioiden ja hallinnon näkökohdat tärkeimpiin tavoitteisiinsa pyrkiessään vähentämään ympäristövaikutuksia ja luomaan arvoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti: ”Ihmiset, planeetta ja tuotto.”

Covestro näkee maailmanlaajuiset valtavat haasteet ja trendit, kuten ilmastonmuutoksen, ihmisten lisääntyneen liikkuvuuden, väestönkasvun ja kaupungistumisen liiketoimintamahdollisuuksina teknologiansa kehittämisessä ja taloutensa kasvattamisessa. Julkilausumassaan Covestro on sitoutunut tekemään parempaa maailmaa, innostamaan innovaatioita ja lisäämään kasvua kannattavien tuotteiden ja teknologioiden avulla, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

Innovaatiot ja kestävä kehitys toimivat Covestron liiketoiminnan vetureina. Se on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen kasvihuonepäästöjen 50 % vähentämisen vuoteen 2025 mennessä teknologioilla, jotka säästävät energiaa ja päästöjä tuotantoprosesseissa. Yhtiön tutkimus ja kehityshankkeet ovat yhdenmukaisia YK: n kestävän kehityksen kasvun kanssa. Korkea ympäristötietoisuus on johtanut siihen, että Covestro vaati myös kaikkia toimittajiaan noudattamaan samoja kestävän kehityksen vaatimuksia.

Liiketoiminta

Covestron strategia perustuu edellä mainittujen maailmanlaajuisten megatrendien tunnistamiseen. Näitä haasteita pidetään merkittävinä mahdollisuuksina arvon luonnille. Jokaiselle kolmelle ydinliiketoimintasegmentille on kehitetty erityinen lähestymistapa näihin trendeihin ja haasteisiin vastaamiseksi.

Ydinliiketoiminnat ovat:

1) Polyuretaanit (PUR),

2) Polykarbonaatit (PCS) ja

3) Pinnoitteet, liimat ja erikoisvalmisteet (CAS)

Varsinaisessa liiketoimintastrategiassaan Covestro painottaa rahavarojen kasvattamista. Tuotteillaan, jotka tuottavat enemmän kuin keskimääräinen BKT, se pyrkii kehittämään monipuolisia liiketoimintoja, jotka menestyvät hyvin kaikissa suhdannekierron vaiheissa.

Covestro pyrkii toimialansa maailmanlaajuisilla markkinoilla pysyvän johtajan asemaan. Yhtiössä uskotaan tuotteiden innovointiin pitkän aikavälin kasvutekijänä. Tämä tapahtuu kehittämällä huippuluokan polymeerimateriaaleja, edistämällä innovaatioita ja tarjoamalla kestäviä tuotteita, teknologioita ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät tulevia sukupolvia.

Covestrolla on vahva ja monipuolinen tuotevalikoima. Suurimmalla osalla sen liiketoiminnoista on hyvä asema keskeisillä kasvualoilla, joilla on kysyntää yrityksen tuotteille myös tulevina vuosina. Sillä on vahva osaaminen ja asiantuntemus tuotteidensa innovoinnin edistämiseksi. Covestron selkeä strategia perustuu kustannustehokkuuteen, laajempaan eriyttämiseen ja tuotesalkun synergioiden maksimointiin.

Tänä vuonna Covestro aloittaa strategiassaan uuden vaiheen. Vuosien 2019–2021 painopisteenä on tehokkuuden lisääminen. Tämä sisältää synergioiden maksimoimisen ja perusliiketoimintojen yksinkertaistamisen samalla kun kustannustehokkuutta ja toimintojen eriyttämistä laajennetaan.

Tämän lisäksi Covestro otti käyttöön lyhyen aikavälin kannustinohjelman samoille vuosille 2019-2021. Se koostuu yhtenäisestä palkitsemisjärjestelmästä kaikille työntekijöille mukaan lukien hallituksen jäsenet. Tämä järjestelmä perustuu kolmeen keskeiseen mittariin: ydinliiketoiminnan kasvu, liiketoiminnan vapaa kassavirta ja sijoitetun pääoman tuotto yli keskimääräisten pääomakustannuksien.

Toimialansa taantumavaiheessa Covestro on toteuttanut 20 miljoonan osakkeen takaisinosto-ohjelman marraskuusta 2017 alkaen käyttäen tähän yhteensä 1,5 miljardia euroa. Se on ollut hyvinkin perusteltua – varsinkin nyt, kun osakkeen pörssihinta on laskenut voimakkaasti.

Tämänhetkinen tilanne ja yhtiön arvostus

Jotta kaikki ei jäisi vain hymistelyksi ja sanahelinäksi, niin tartutaan Covestron tämän hetken ongelmiin ja syihin osakekurssin putoamisen takana. Covestron myynti tippui 16 % ensimmäisellä kvartaalilla 2019 edellisvuoteen verrattuna. Suurin syy oli myyntihintojen putoaminen. Erityisesti polyuretaanien ja polykarbonaattien segmentit kärsivät tästä voimakkaasti.

Covestro on kovassa puristuksessa kilpailun kiristyessä ja toimialan jarruttaessa. Myös globaalin kauppasodan mahdolliset vaikutukset Kiinaan, missä yrityksellä on merkittävää liiketoimintaa voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen lyhyellä tähtäimellä. Puhumattakaan Saksan talouden yleisistä näkymistä.

Covestro itse myöntää, että sen voitto voi lähes puolittua tänä vuonna, kun kilpailijat lisäävät tuotantoaan ja erityisesti Aasian autoteollisuus jarruttaa. Tilauskirjojen näkymät ovat kovin epävarmat ja lyhyet. Yhtiön käyttökate tipahtanee 1.5-2.0 miljardin euron tasolle viime vuoden 3.2 miljardista eurosta.

Covestran poikkeuksellisen korkeat voittomarginaalit ovat paineen alla ja tulevat tippumaan huomattavasti tänä vuonna. 2018 vuosikertomuksen mukaiset tulosennusteet yhtiö pitää edelleen samoina. Eli liiketoiminnan rahavirta tulisi olemaan 300 ja 700 miljoonan euron välillä ja sijoitetun pääoman tuotto 8-13 % tasolla.

Kaikki tämä kuulostaa ehkä huonolta, mutta kuten usein – pessimismillä on taipumus ampua ylitse. Voidaankin todeta, että Covestron lähes 40 euroon pudonnut osakekurssi kyllä heijastelee jo lähes kaikkia mahdollisia pahimpia skenaarioita.

Yhtiön P/E -luku on tippunut alle 6 tasolle ja EV/EBIT on 4.4. Silti oman pääoman tuotto on edelleen 13 % tasolla, nettomarginaali 6 % luokkaa ja osinkotuotto lähes kuudessa prosentissa. Ylipäätänsä yrityksen taloudellinen tilanne on vahva. Velkaa on vähän ja tase on kunnossa.

Toimialan heikomman vaiheen ja ylikapasiteetin helpottaessa Covestrolla on erinomaiset mahdollisuudet jatkaa markkinoita nopeampaa taloudellisesti kannattavaa kasvua. Sillä on kilpailuetu markkinajohtajana, liiketoiminnan tehokkuuden suhteen ja tämän päivä vaatimuksiin erinomaisesti istuvan arvopohjan kautta.

Mikään yllä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit