Siirry pääsisältöön

Coca-Colan osinkokasvu jatkuu – osakekurssi takoi ennätyslukemat

The Coca-Cola Companyn osake on vastikään saavuttanut kaikkien aikojen kurssiennätyksensä. Trendinomaisesti kasvava osakekohtaisten osinkojen virta on johtanut siihen, että esimerkiksi yhtiöstä vajaat kymmenen prosenttia omistava Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway saa alkuperäiselle 1980-luvulla tekemälleen sijoitukselle laskettuna jo pitkälti yli 50 prosentin vuotuista osinkotuottoa. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti oikean osinkoaristokraattiyhtiön tämänhetkistä tilannetta.

Buffett perusteli tukevaa osto-ohjelmaansa seuraavasti:

”Kuvitellaan, että olet lähdössä pois vuosikymmeneksi. […] Ja sinun tulee tehdä yksi osakesijoitus niiden tietojen varassa, jotka sinulla nyt on, etkä voi muuttaa sijoitustasi sinä aikana, kun olet poissa. Millaisia kriteerejä ajattelisit sijoituspäätöksesi tueksi? Tietysti valinnan kohteeksi päätyvän liiketoiminnan tulisi olla yksinkertainen ja ymmärrettävä. Totta kai yhtiön olisi myös tullut jo osoittaa historiassa kannattavuutensa ja ansaintamallinsa toimivuus. Ja luonnollisesti yhtiön tulevaisuuden näkymienkin tulisi olla suotuisia […] Jos mieleeni tulee mitään, jossa todennäköisyydet ovat puolellani, ja missä tietäisin, että tuotemarkkinat jatkavat kasvuaan vääjäämättä, ja että yhtiö olisi edelleen alansa markkinajohtaja kun palaan – tarkoitan maailmanlaajuisesti – en keksi mitään muuta kuin Coca-Colan, joka vieläpä kasvattaisi kappalemääräistä myyntiään senkin jälkeen, kun olisin palannut. Olisin myös melko lailla varma siitä, että yhtiö harjoittaisi uskomattoman paljon enemmän liiketoimintaa palattuani verrattuna liiketoiminnan volyymiin lähtiessäni.”

Maantieteellinen hajautus

Osakesalkun hajauttaminen maantieteen mukaan on erityisen tärkeää siitä näkökulmasta, että salkussa olevien pörssiyhtiöiden ansainnan tulisi kertyä kasvavassa määrin myös (pitkässä juoksussa) kehittyviltä markkinoilta. Toisin sanoen tilanne on salkun maantieteellisen hajautuksen näkökulmasta perin heikko, jos kaikki salkkuyhtiöt tekevät tuloksensa vain hitaasti kasvavilla kehittyneillä markkinoilla, kuten USA:ssa ja Euroopassa. Näkökulmaan viitaten menestyvä sijoittaja ei näin ollen tyydy ainoastaan tietoon siitä, missä pörssissä potentiaalisen ostokohteen osake noteerataan. Olennaista on, mistä tuloksen muodostavat eurot todellisuudessa tulevat.

The Coca-Cola Companyyn kohdistuva sijoitus on hajautuksen näkökulmasta mielenkiintoinen: yhtiö kerää vakiintuneita ja massiivisia voittoja jo olemassa olevilta länsimarkkinoiltaan, mutta samanaikaisesti virvoitusjuomajätin liiketoiminta laajentuu voittovarojen uudelleeninvestointien kautta kehittyvään osaan maailmasta, kuten ns. BRIC-maihin, joihin lukeutuvat Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina.

Tosin nimenomaan nämä markkinat eivät ole juuri nyt parhaassa iskussaan eivätkä etenkään sijoittajien suosiossa – mutta kenties asetelma tekee näillä markkinoilla pitkäjänteisesti menestyvistä yhtiöistä kohtuuhintaisia? Esimerkiksi edeltävien ohella keskimäärin voimakkaasti kasvavasta Nigeriasta Coca-Cola osti juuri suuren mehuvalmistajan, päällisin puolin nähtävästi huokeaan hintaan.

The Coca-Cola Companyn tapauksessa sijoittaja saavuttaa kehittyvien markkinoiden kasvun hedelmiä samassa paketissa länsimaisen standardin mukaisen kirjanpidon kanssa. Lisäksi yhtiöllä on jo valmiiksi luotu konsepti, joka tulee ”ainoastaan” monistaa kehittyville markkinoille täkäläisen elintason nousun tahdissa.

Kansainvälisissä tavaramerkkitutkimuksissa Coca-Cola saavutti maailmanlaajuisen ykkössijan Interbrandin selvityksissä 2000-luvun aikana poikkeuksetta vuoteen 2012 asti. (Nyt ohi ovat kiilanneet Apple ja Google.)

Yli puolen vuosisadan track record osinkokasvusta

The Coca-Cola Company korotti omistajiensa ansioita jälleen tämän vuoden alussa. Kyseessä on jo 54:s peräkkäinen vuosi, jona yhtiö kohentaa siihen uskoneen pääoman ostovoimaa kasvattamalla omistajan passiivisia tuloja selvästi inflaatiovauhtia nopeammin. Yhtiö ilmoitti nostavansa osinkoaan $0.35:iin kvartaalissa, vuositasolla laskettuna $1.40:iin. Viime vuonna yhtiö jakoi $1.32 osinkoja osaketta kohden.

Viime kuussa julkaistun uutisen mukaan Coca-Cola nostaa tänä vuonna osinkoaan 6 prosenttia viime vuodesta. Osinkokorotus tehdään tällä kertaa osin myös osingonjakosuhdetta nostamalla, sillä yhtiön raportoima osakekohtainen tulos kasvoi viime vuonna hieman tuoretta osingonkorotusprosenttia maltillisemmin. Olennaista on havaita, että pidemmän päälle tietysti ainoastaan tuloksen kasvattaminen mahdollistaa osakekohtaisen osingonjaon kestävän kasvattamisen.

Sijoittajan onkin syytä kiinnittää jatkossa merkittävässä määrin huomiota siihen, että virvoitusjuomayhtiö onnistuu palaamaan ripeälle kasvu-uralle arjen liiketoiminnoissaan. Sillä rintamalla on ilmennyt vaakalentoa nyt jopa neljän viime vuoden aikana, tosin osin myös valuuttakurssien epäsuotuisasta liikkeestä johtuen.

Vuositasolla tarkasteltuna Coca-Colan osakekohtainen osinko on kehittynyt seuraavasti:

koosinko

The Coca-Cola Companyn osakekohtainen vuosiosinko 2000–2016 ($ osaketta kohden)

Viimeisten kolmen vuoden aikana Coca-Colan osinko on kasvanut vuodessa keskimäärin 7,7 prosenttia, viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin 9,7 prosenttia, ja viimeisten kymmenen vuoden aikana keskimäärin 9,6 prosenttia. Näillä kasvuvauhdeilla osakekohtainen osinko kaksinkertaistuu keskimäärin noin kahdeksan vuoden välein.

Edeltävä kuvaaja ei tarjoa vihjeitä suhdannevaiheiden ajoittumisesta, niin tasaista on meno ollut. Nimenomaan ennustettavuuden takia Coca-Colalle onkin sallittu pääsääntöisesti markkinoiden keskiarvoa korkeammat arvostuskertoimet. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä korostaa, että luonnollisesti toimiala on kilpailtu ja osa megatrendeistä taistelee Coca-Colan ydintuotteita vastaan terveysargumenteilla. Näin historiallinen osinkokasvu ei ole tähtiin kirjoitettu myös tulevaisuudessa, ainakaan sijoituksena vailla riskiä. Toki Coca-Colakin on laajentanut jo vuosien ajan tavaramerkki- ja tuoteportfoliotaan vastatakseen murrokseen.

Tuotto-odotus vastaa osinkotuottoa lisättynä osinkokasvulla

Miksi sitten esittelen näin yksityiskohtaisesti keskimääräisiä osingonjaon kasvuprosentteja? Siksi, että niin sanotussa Gordonin kaavassa pörssiyhtiöiden pitkän aikavälin tuotto-odotus lasketaan osingonjaon kasvutekijän kautta seuraavasti:

Osakkeen arvo (FV) = [ennustettu osinko / (tuottovaatimus – kasvuvauhti)]

Gordonin kaavan termejä voidaan järjestellä siten, että osakkeen tuotto-odotuksen approksimaatio saadaan seuraavalla, asteen verran maanläheisemmällä sovellutuksella.

Osakkeen tuotto-odotus (Er) = (osinkotuotto + osinkojen kasvuvauhti)

Kun Coca-Colan sijoitushetken 3,1 prosentin efektiivisen osinkotuoton yhdistää edeltäviin pitkän aikavälin osingonjaon kasvulukemiin, on mahdollista todeta, että edelleen nykyhinnoin tehdylle sijoitukselle on mahdollista saavuttaa pitkällä aikavälillä kaksinumeroinen vuosituotto.

Tämän edellytyksenä on kuitenkin yhtiön tuloksen kääntyminen takaisin selvälle nousu-uralle, sillä osingonjakosuhteen nostovara alkaa olla jo syöty seuraavan kuvan osoittamalla tavalla. Tässä yhteydessä on korostettava, että historiallisen osingonjaon toteutuneet kasvuprosentit eivät sellaisinaan kelpaa sijoituscasen pohjaksi, koska yhtiön kuin yhtiön arvo on sen tulevassa kehityksessä.

Coca-Colan nykyhetken efektiivinen eli uuden sijoituksen 3,1 prosentin osinkotuotto ei ole pörssin yleistasoon nähden erityisen hyvä, mutta Coca-Colan omaan arvostushistoriaan nähden se on houkuttelevalla ylälaidalla. Sijoittajat nähtävästi arvioivat nyt Coca-Colan tulevien kasvumahdollisuuksien hiipuneen asteen verran historiassa nähtyä toteumaa maltillisemmiksi, koska osinkokasvun sijaan he edellyttävät sijoitukselta aavistuksen aiempaa korkeamman pohjaosinkotuoton.

Riskinä osingonjaon tulevalle kasvulle on, että Coca-Colan osingonjakosuhde on tällä hetkellä monivuotisessa huipussaan. Osakekohtainen osinko edustaa yli 70 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, kun pitkän aikavälin keskiarvo on ollut yhtiöllä reilut 55 prosenttia. Korkea osingonjakosuhde ei sisällä enää osinkotason näkökulmasta turvamarginaalia liiketoiminnan tuloksen pitkäkestoista laskua vastaan.

Pitkän aikavälin sijoittajan kannattaakin vahtia nyt nimenomaan Coca-Colan osingonjakosuhteen kehitystä, toisin sanoen nettotuloksen kohentumista vastaamaan osingonjaon kasvuvauhtia. Enää ei ole mahdollista maksaa vakaasta tuloksesta yhä suurempaa osuutta ulos osinkoina, koska muutoin investoinnit kärsivät ja sitten kasvu takuuvarmasti sakkaa.

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Coca-Colan osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: the past tends to disappear via Foter.com CC BY-NC-SA

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
5 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
24.03.2016 12:56

Coca Cola Companystä harvoin suomeksi kirjoitetaan hyviä juttuja, tämä on yksi sellainen. Pidin erityisesti osingonjakosuhteeseen liittyvästä osasta.

Minihuomio: osinkoa voi kasvattaa paitsi tuloksen kasvun avulla niin myös osakkeiden takaisinostoilla. Toki tuloksen kasvu on paljon parempi tapa. Coca Cola kuten moni muukin jenkkien arvofirma on myös viime aikoina ostanut takaisin omia osakkeitaan velkarahalla, koska osa yrityksen varoista on ulkomailla josta niiden kotiuttaminen aiheuttaisi 35% veronmaksuvaateen. Velan korko näinä aikoina on vähäinen verrattuna tuohon, mutta hissukseen se velka tätä tahtia kasvaa firmoissa.

Nimetön
Nimetön
21.03.2016 10:42

Eiköhän siitä Kookkakolan laktoosittomasta maitojuomasta, Fairlifesta, vielä ihan hyvä kasvumoottori saada. Käsittääkseni Valion ja muiden valmistajien vastaavat tuotteet ovat kohtuullisen hyvin myyviä…

Nimetön
Nimetön
20.03.2016 22:31

Moikka,
Eikös KO osingonjakosuhde ole n. 85% viime vuoden perusteella?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
20.03.2016 22:36

Ei kun siis n. 80 % kun osinko 1,32/eps 1,67.

Nimetön
Nimetön
19.03.2016 07:47

Hyvää shittii.