Case Outokumpu: avoin kirje valtion omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille

Helsingin Sanomat uutisoi 3. elokuuta näyttävästi pörssilistatun valtionyhtiö Outokummun hallituksen puheenjohdossa toimivan Jorma Ollilan ”salatun salkun arvoituksesta”. Tässä merkinnässä esitän muutamia kysymyksiä valtion omistajaohjauksesta vastaavalle arvoisalle ministerille toistaiseksi epäilyjen ja kysymysmerkkien tasolla olevaan tapaukseen liittyen. Arvoisa ministeri on mielestäni yhtiön ylimpään johtohenkilöön kohdistuvassa luonteeltaan vakavassa epäilytapauksessa vastuullinen taho vastaamaan, koska Outokumpu on valtio-omisteinen pörssiyhtiö. Epäilyssähän on kyse nimenomaan markkinapaikan ja itse yhtiön luottamusta rakentavien toimintatapojen mahdollisesta laiminlyönnistä, ei esimerkiksi moottoritiellä ajetusta lievästä ylinopeudesta.

Arvoisa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri,

Täällä kirjoittaa valtion sijoitusyhtiö Solidiumin osaomistaja, jonka itsesuojeluvaisto on toistaiseksi estänyt oman rahan suorat sijoitukset pörssilistattuun valtionyhtiö Outokumpuun. Kirjoitukseni teema on ikävä, sillä mielestäni tuloskatsausten valossa on selvää, ettei sijoittajapiireissä nykyään paremmin Hautakumpuna tunnettu pörssiyhtiö kaipaisi enää lisävaikeuksia operatiivisen Via Dolorosansa rinnalle.

Teen lähtökohtani selväksi heti alussa: en tuomitse ketään rikoksesta, jota ei ole ainakaan vielä osoitettu todeksi, mutta olen kasvavassa määrin huolissani moraalin löyhtyvästä tasosta valtionyhtiön johdossa. Tähän liittyen Helsingin Sanomien uutisointi nostaa esiin uskoakseni keskeisen kysymyksen: jos yhtiön ylimmän johdon todettaisiin toimivan yksityisissä asioissaan moraalin näkökulmasta arveluttavasti tai jopa lakia mahdollisesti rikkoen, niin mitä se kertoisi heidän kyvyistään yhteisten varojemme hoitajina?

Helsingin Sanomien uutisen pääkohdat ovat suorin sitaatein referoiden seuraavat:

1) Jorma Ollila ei ole ilmoittanut sisäpiirirekisterissä Luxemburgissa olevaa sijoitusyhtiötään. Toiminta on mahdollisesti rikkonut arvopaperimarkkinalakia. Luxemburgia pidetään yleisesti veroparatiisina.

2) Maininta yhtiöstä ilmestyi Outokummun sisäpiirirekisteriin vasta perjantaina sen jälkeen, kun HS oli tiedustellut asiaa Ollilalta.

3) Arvopaperimarkkinalain mukaan pörssiyhtiön toimitusjohtajan ja hallitusten jäsenten on ilmoitettava määräysvallassaan olevat yhteisöt sisäpiiri-ilmoituksessaan. Ilmoituksella halutaan varmistaa, ettei pörssiyhtiön johdossa oleva henkilö esimerkiksi käytä hyväkseen sisäpiiritietoa, jolla voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon.

Todettakoon tasapuolisuuden nimissä, että Helsingin Sanomille

4) Outokummun hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila ”kertoo tarkastaneensa juristilta, pitääkö hänen ilmoittaa [sijoitusyhtiö] Kestrelin omistaminen sisäpiiritietoihinsa. Ollilan mukaan hänen käyttämänsä juristi tulkitsi asiaa niin, ettei ilmoitusvelvollisuutta yhtiön kohdalla syntynyt”.

Edellä esitetyt Helsingin Sanomilta lainatut sitaatit 1 ja 3 ovat huutavassa ristiriidassa Ollilan (tai hänen juristinsa) näkemyksen kanssa. Olen myös henkilökohtaisesti sitä mieltä, että neljännen sitaatin väite on eriskummallinen arvopaperimarkkinalain lukujen 12 ja 13 valossa (linkki, erityisesti lainkohdat 12 luku 3 § 1 momentti sekä 12 luku 4 § momentit 5 ja 6).

Helsingin Sanomien mukaan Luxemburgissa hissukseen majaileva sijoitusyhtiö on Ollilan kokonaan omistama, jolloin määräysvaltakin on oletettavasti hänellä. Arvopaperimarkkinalaki jatkuu 13 luvussa toteamalla, jonka mukaan ”finanssivalvonnan on pidettävä julkista rekisteriä, josta ilmenevät kunkin sisäpiiriläisen kohdalla sisäpiiriläinen ja hänen lähipiirinsä, sisäpiiriläisen ja hänen lähipiirinsä omistamat rahoitusvälineet sekä niiden hankinnat ja luovutukset eriteltyinä (julkinen sisäpiirirekisteri)”.

Helsingin Sanomien uutisartikkelin mukaan tieto Ollilan lähipiiriin arvopaperimarkkinalain alaisuuteen maallikkotulkinnan mukaan kuuluvasta sijoitusyhtiöstä tuli Outokummun sijoittajasivuille vasta lehden ja sen toimittajan tiedusteltua asiasta erikseen. Toistaiseksi on kuitenkin ainakin minulle auki järjestelyn perimmäinen syy: Onko sijoitusyhtiö ollut ”piilotettuna” vahingossa, lain tulkitsemiseen liittyvän mahdollisesti virheellisen uskomuksen vallittua, tarkoituksellisesti verotukseen liittyvien kiusalliselta näyttävien asianhaarojen vuoksi, vai kenties räikeimmässä tapauksessa – josta en ketään syytä – ”salatulla” tilillä suoritettujen osakekauppojen takia? En vaadi eroa tai tuomiota, vaan julkista ja luotettavaa selvitystä.

Eikö myös tilin ilmestyminen Outokummun sijoittajasivuille pikaisesti toimittajan soiton jälkeen viesti jotain siitä, että tämän yhtiöomistuksen ilmoittaminen julkisuuteen kuuluisi sittenkin johdon velvollisuuksiin myös johdon itsensä mielestä? Ja mitkä todennäköisyyskertoimet toinen valtion kontrolloima yhtiö, Veikkaus, antaisi skenaariolle, jossa käsillä olevan veroparatiisiyhtiön ilmoittaminen olisi jäänyt tekemättä puhtaasti vahingossa sekä Nokian että Outokummun julkisiin rekistereihin 13 vuoden ajan, kuten on Helsingin Sanomien uutisjutun mukaan käynyt? Vastaako Helsingin Sanomien uutisjutusta herännyt perusteltu epäilys veropakoilusta myös Outokummun käsitystä yhteiskuntavastuusta näinä taloudellisesti haastavina aikoina?

Mielestäni Solidiumin kautta välillisesti Outokumpua omistavat kansalaiset ansaitsevat tästä tapahtumaketjusta julkisen ja uskottavan selvityksen. Uskoakseni jo maallikkokin ymmärtää, että jos lakia – tässä tapauksessa arvopaperimarkkinalakia – todetaan myöhemmin rikotun, ei erinäisten tahojen lausuntojen tai edes mahdollisen oman tietämättömyyden lain sisällöstä pitäisi toimia minkäänlaisena vapauttavana asianhaarana. Laithan ovat kaikille samanlaiset, eikö niin?

Lisättäköön vielä edellä todettuun, ettei mielestäni myöskään Luxemburgissa piileskelevän sijoitusyhtiön lisääminen rekisteriin noin 13 vuotta jälkijättöisesti saa tehtyä tekemättömäksi. Miksi salata ilmeisen tietoisesti sijoitusyhtiön olemassaolo vuosikausien ajan, jos mitään salattavaa ei ole? Onko Outokummullakin luurankoja kaapissa? Vai eikö ”veroparatiisin profiililla” Helsingin Sanomien mukaan leimautuva Luxemburg vain istu Outokummun tai ylipäätään valtio-omisteisen pörssiyhtiön johdolle soveltuvaan arvomaailmaan?

Valitettavasti ilman julkisia lisäselvityksiä käsillä oleva asia näyttää sivustakatsojan silmin siltä, että Outokummussa myös moraali on romahtamassa samaa vauhtia liiketoiminnan kanssa. Ehkä osaltaan siksi, että johdon omistus on mahdollisesti lainvastaisesti jäänyt kertomatta, mutta toisaalta myös mahdollisista muista syistä, joiden takia ylimmän johdon oma yhtiö harjoittaa toimintaansa ”veroparatiisina” profiloituvassa kotipaikassa. Olemme kai samaa mieltä siitä, että ahneudellakin voisi olla ylärajansa?

Valtion sijoitusyhtiö Solidium on tällä hetkellä Outokummun suurimpien osakkaiden listalla saksalaisen ThyssenKruppin jälkeen suvereenisti toiseksi suurin osakkeenomistaja 21,84 % osuudella yhtiöstä (tilanne 2.8.2013). Solidiumin omistusosuus on yli seitsenkertainen kolmanneksi suurimpaan omistajaan nähden, joten valtion omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä teillä pitäisi olla merkittävää päätösvaltaa yhtiötä ja sen hallinnon järjestämistä koskevissa asioissa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että esitän tässä merkinnässä huolestuneita kysymyksiä kansalaisena ja valtion sijoitusyhtiö Solidiumin välillisenä osakkaana, en Outokummun osakkeenomistajana, koska minulta ei yhtiön osakkeita löydy kappaleenkaan vertaa.

Outokummun omien sijoittajasivujen mukaan (linkki) yhtiön ”hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, jossa se määrittelee tehtävänsä ja toimintaperiaatteensa”. Ollilan johtaman hallituksen tehtävänä on muun muassa erityisesti:

1) määritellä konsernin eettiset arvot ja toimintatavat
2) varmistaa, että hallintomallia koskevat konserniohjeet ovat käytössä ja
3) varmistaa, että yhtiöllä on sisäpiiriasioiden hallinnointia koskevat ohjeet.

Ovatko nämä periaatteet edelleen voimassa? Jos ovat, niin haluaisin kysyä arvoisalta valtion pörssilistatuista omistuksista vastaavalta ministeriltä, onko Helsingin Sanomien uutisjutun mukainen tapahtumaketju yhteneväinen Outokummun hallitukselle laadittujen toimintaperiaatteiden, arvomaailman ja eettisen koodiston kanssa? Jos ei, niin voiko yhtiön johdossa jatkaa henkilö, jonka toimet eivät mahdollisesti vastaa yhtiön julkilausumaa arvomaailmaa, tai sisäpiiriasioiden hallinnoinnista annettuja ohjeita esimerkillisellä taikka moraalisella tasolla? Kriittisimpänä kysymyksenä lienee se, voiko ylin johto jatkaa, jos tulee todetuksi kiistattomasti arvopaperimarkkinalain rikkominen, minkä mahdollisuuteen Helsingin Sanomat viittaa, vaikkakin vain ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin osalta ilman sisäpiirikauppoja? Millaisen julkisen selvityksen asiasta kansalaiset eli Outokummun pienomistajat mielestänne ansaitsevat?

Vaikka Outokumpu on kaikilla soveltamillani sijoitustoiminnan mittareilla tarkastellen kriisiyhtiö, ei yksikään johtaja voi olla tulevaisuuden kannalta täysin korvaamaton. Yleisellä tasolla kaipaamme mieluummin hyviä ja rehellisiä kuin erinomaisia mutta mahdollisesti epäluotettavia, eikö vain? Yleisellä tasolla olen myös sitä mieltä, että pörssiyhtiön toimiva johto työskentelee luottamusasemassa, jota ei ole varaa menettää kertaakaan. Tarkastelussa on olennaista paitsi lakien noudattaminen, myös moraalinen ulottuvuus eli se, miltä asiat piensijoittajien silmin katsottuna näyttävät. Vaikka lakia ei Outokummun johdossa tällä kertaa olisi rikottu, niin eikö esimerkkiä näyttävän ylimmän johdon tulisi kertoa julki omatoimisesti kaikki sidonnaisuutensa, joiden osalta voi herätä edes pienintäkään perusteltua epäilystä arvopaperimarkkinalain asettamiin julkistamisvelvollisuuksiin nähden?

Kohdistan kysymykseni arvoisalle ministerille paitsi valtion merkittävän omistusosuuden vuoksi, myös sen takia, että eduskunta on itse säätänyt lain, jota nyt epäillään mahdollisesti rikotun. Hallituksen esityksessä eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi (HE 32/2012 ja linkki) todetaan esityksen pääasialliseen sisältöön kuuluvaksi muun muassa se, että ”sisäpiiriläisen lähipiirin ja määräysvaltayhteisöjen omistus on julkista”. Eikö tämän lain hengen pitäisi koskea tasapuolisesti kaikki kansalaisia? Ja eikö teidän pitäisi valvoa tehokkaasti, että laki toteutuu erityisesti valtionyhtiöissä? Uskon, että ministerin oma uskottavuus ratkaistaan johdolle lankeavien seuraamusten mittapuun valossa siinä tapauksessa, että arvopaperimarkkinalakia todettaisiin rikotun.

Odotan arvoisalta ministeriltä vastausta siihen, miten Outokummun suuromistaja suhtautuu ylimmän johdon ”salattuun salkkuun” ja asemaan valtio-omisteisen pörssiyhtiön ylimmällä istuimella, jos toistaiseksi epäilyjen tasolla olevat uutisotsikot mahdollisesta lain rikkomisesta osoitetaan todeksi? Entä mitä vastaa itse Outokumpu moraalisen puolen osalta? Tiedotetaanko yhtiön pienomistajille tilanteen jatkokäsittelystä mahdollisimman avoimesti ja yksityiskohtaisesti, vai lakaistaanko kiusallinen ongelma hissukseen maton alle herrasväen saunavuorolla Talvivaaran maisemissa?

Olen lukenut säännöllisesti Outokummun julkaisemia taloudellisia tiedotteita, ja mielestäni numerolukutaitoiselle lukijalle pitäisi olla viimeistään tässä vaiheessa täysin selvää, ettei valtio ole Outokummun suuromistajana taloudellisen tuoton vuoksi. Jos valtion omistajaohjauksesta vastaava taho ei reagoisi myöskään yhtiössä harjoitettavaan moraaliin, niin mitä jäisi jäljelle?

Lopetettakoon kysymysteni tulva Jouko Marttilan Twitterissä esittämään aihepiiriä sivuavaan kommenttiin, johon minulla ei ole mitään lisättävää:

”Visionäärejä tarvitaan. Mielellään rehellisiä sellaisia. Sutkimiehen maine ei taida visioita parantaa.”

Toivon, että edes arvoisan ministerin selkäranka olisi ruostumatonta.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja ei omista Outokummun osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä pyrkimyksenä ole ottaa kantaa osakekurssin tuleviin muutoksiin, taikka antaa osakkeelle tavoitehintaa tai sijoitussuositusta. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kuvamateriaalin lähde yle.fi.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
10 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
03.08.2013 21:00

Kun ensin ulkoistetaan ahneus verolakien ulottumattomiin, on lyhyt matka nostaa itsensä muunkin normiston yläpuolelle. Ei sisäpiiriin kuuluminen velvoita vain osakekauppojen suhteen. Hyvä Hesari, hyvää työtä. EKn pamput pudottavat itsensä jalustalta yksi kerrallaan.

Nimetön
Nimetön
03.08.2013 21:09

Kun ahneus on ensin ulkoistettu verolakien ulottumattomiin, on lyhyt matka nostaa itsensä muunkin normiston yläpuolelle.

Nimetön
Nimetön
04.08.2013 04:57

Ei mitään lisättävää Jukan kirjoitukseen. Naulan kantaan!

Nyt äkkiä ministeri ja Ollila julkisuuteen antamaan perusteellinen selvitys aiheesta. Käytännössä sijoitusyhtiön kauppojen julkistaminen on ainoa hyväksyttävä selvityskeino.

Nimetön
Nimetön
04.08.2013 14:05

Riskipeliä tämä osakesijoittaminen Suomessa. Olisikohan Pörssisäätiö liittää RAY:n hallintaan.
Taitaa olla niin, että kaiken merkittävän taloudellisen toiminnan takana on joku tiivis sisäpiirin muodostama organisaatio?

Nimetön
Nimetön
04.08.2013 18:21

Ollilan on erottava välittömästi tai hänestä on tehtävä rikosilmoitus jotta kaikki hänen tämän veroparasiittiyhtiön kautta tehdyt pimeät osakekaupat tulevat julkisuuteen. Ollila näköjään luulee ylimielisesti että lait eivät häntä koske, kapeaharteinen kaveri kyllä.

Nimetön
Nimetön
05.08.2013 08:45

Rikoslaki:

“Törkeä veropetos

Jos veropetoksessa
1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai
2) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä veropetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.”

Saa nähdä, että lakaistaanko tämäkin tapaus maton alle.

Nimetön
Nimetön
13.08.2013 19:01

Kiitos avoimesta kirjeestänne, jonka osoititte omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille. Olen blogistin kanssa samaa mieltä siitä, että Outokumpu oy on vaikeassa tilanteessa. Niin se olisi ollut ilman Thyssen-kauppojakin, kun Kiinan terästuotanto puskee Euroopan ylikyllästetyille markkinoille. Pyrin ministerin työssäni edistämään yritysten avoimuutta ja lain kirjaimen vaatimuksia suoraselkäisempää toimintaa. Sitä edellytän etenkin talouseliitiltä ja yritysjohdolta juuri nyt, kun työmarkkinasopua etsitään tilanteessa, jossa yritysten työntekijät joutuvat kohtaamaan rakennemuutoksen mitä karuimmin oman kotitaloutensa kautta. Jorma Ollila on ollut Outokummun hallituksen pj. vasta muutamia kuukausia. On hyvä, että sijoitusyhtiön olemassaolo nousi esiin ja että Outokumpu Oy saman tien päivitti sisäpiirirekisteritietonsa. Arvopaperimarkkinalaki velvoittaa kaikkia yhtiöitä, ei vain niitä,… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
05.09.2013 18:46

Kyllä minun mielestäni hallitusrekisterien salaaminen pitäisi tuoda valmisteluun, jotta lain suomin edellytyksin tällaisten Luxenburgissa sijaitsevien yhtiöiden omistuspohjat saadaan häivytettyä julkisesta tarkastelusta kokonaan. Onhan se nyt väärin, että tässäkin tapauksessa paljastui Jorma Ollilan “GPS veron suunnittelijan” henkilökohtaiset intressit hallinnoimiensa yhtiöiden suhteen. Väärinhän tämä on, kun tässähän voi mennä maine ja rahat sivu suun!

Nimetön
Nimetön
10.03.2014 15:12

Outokummun osakkenomistajia kositaan nyt maksajiksi kansallistalkoisiin työpaikkojen ym. varjolla. Talvivaarasta on vielä hyvät muistot, ja siinäkin viimekädessä maksajiksi tulevat veronmaksajat.
Outokummussa alkaa olla vähän samoja piirteitä, ja aina viimekädessä maksajiksi tulevat osakkeenomistajat suoraan, tai valtion sijoitusyhtiön kautta mutkan kautta. Muiden rahoilla on hyvä maksella!

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
16.05.2014 02:57

I read through most of your blog again to find the post I was loikong for. (I finally found it in june.) It was about how you have trouble answering when people ask you about your style. I have to agree with Vasiliisa. Why should we all follow the stupid rule about compact wardrobe? I’m just happy to know I’m not the only one struggling with my style.. I don’t like to put clothes for the next day ready in the evening, because I want to decide in the morning who I want to be today. I bought pink boots… Lue lisää >>