Siirry pääsisältöön

”Buffettin P/E-luvut” Helsingin pörssin suuryhtiöissä

Tässä blogimerkinnässä tarkastellaan Helsingin pörssin suuryhtiöitä (pl. Nordea ja Sampo) erilaisin kassavirtaperusteisin tunnusluvuin. Esimerkiksi Warren Buffett suosii yritysten seulonnassa P/E-luvun sijaan ”oikaistua P/E”-lukua, joka ottaa yrityksen raportoiman kirjanpidollisen tuloksen sijaan huomioon kassavirtaperusteisen ”omistajan tuloksen”.

Tavanomainen P/E-luku ei ota kantaa yrityksen tulokseen laatuun siinä mielessä, kuinka suuri osa tuloksesta on käytettävissä omistaja-arvoa tulevaisuudessa luoviin aitoihin kasvuinvestointeihin ja niiden rinnalla voitonjakoon eli osinkoihin ja omien osakkeiden takaisinostoihin.

Buffettin kirjallisista tuotoksista löytyy omistajan tuloksen laskukaava. Siinä oikaistaan yrityksen P/E-lukua laskemalla tuloksesta pois osuus, jonka yritys joutuu investoimaan säilyttääkseen nykymarkkina-asemansa korvaus- ja ylläpitoinvestoinnein. Näiden investointien arvo on kyseenalainen verrattuna täysin uusiin kasvuinvestointeihin.

Buffettin suosima omistajan tulos (OE) siis kertoo sijoittajalle sen, kuinka paljon yrityksen tuloksesta on mahdollista investoida kasvuun tai jakaa osinkoina, kun korvausinvestoinnit on tehty kassasta. Seuraavassa Taulukossa 1 esitetään Helsingin pörssin 25 suurimman yrityksen P/E-luvut ja Buffettin “omistajan tuloskertoimet” eli P/OE-tunnusluvut. Yritysten omistajan tulokset on laskettu hyödyntämällä kolmen viimeisimmän tilikauden toteutunutta tuloskeskiarvoa.

Taulukko 1. OMXH suuryhtiöt P/E vs. P/OE

On hyvä huomata, että edeltävässä ja seuraavissa taulukoissa ajatuksena on havainnollistaa osakepoiminnan menetelmiä, eikä ennakoida esimerkiksi sitä, miten mainittujen yritysten omistajan tulokset kehittyvät tulevaisuudessa. Tarkastelu siis katsoo mekaanisesti mihinkään kantaa ottamatta peruutuspeiliin ja jättää jokaiselle sijoittajalle itselleen virikkeen arvioida yritysten ja sijoituskohteiden tulevaisuutta.

Seuraavassa Taulukossa 2 yritysten omistajan tulokset on suhteutettu yritysten kirjanpidollisiin osakekohtaisiin nettotuloksiin. Siinä missä Taulukko 1 kuvasi yrityksen numeerista hinnoittelumaailmaa, on Taulukossa 2 kyse erityisesti yrityksen tuloksen laadullisesta ulottuvuudesta.

Taulukko 2. OMXH suuryhtiöt OE/EPS

Seuraavaksi Taulukossa 3 tarkastellaan omistajan tuloksen sijaan yrityksen vapaan kassavirran hinnoittelua. Periaate vertailussa on sama kuin edellä Taulukossa 1, mutta tällä kertaa omistajan tuloksen sijaan laskukaavassa jakajana on vapaa kassavirta. Keskeisin ero omistajan tuloksen ja vapaan kassavirran laskelmassa on suhtautuminen yrityksen tekemiin kasvuinvestointeihin.

Yhden arvonmääritysmallin mukaan yrityksen arvo on sen tulevaisuudessa tuottaman vapaan kassavirran nykyarvo. Vapaa kassavirta (FCF, free cash flow) kuvaa sitä kassavirtaa, joka voidaan jakaa omistajille esimerkiksi osinkoina tai käyttää omien osakkeiden takaisinostoihin. Pitkällä aikavälillä vapaa kassavirta jaetaan omistajille tavalla tai toisella, mutta lyhyellä aikavälillä sen suuruus voi poiketa huomattavastikin esimerkiksi osinkojen määrästä. Huonoina aikoina yrityksillä on tyypillisesti tapana jakaa osinkoja enemmän kuin mitä kyseessä olevan vuoden vapaa kassavirta mahdollistaisi. Vastaavasti hyvinä aikoina osa voittovaroista jätetään helposti kartuttamaan kassaa.

Taulukko 3. OMXH suuryhtiöt P/E vs. P/FCF

Seuraavaksi Taulukossa 4 suhteutetaan yritysten vapaa kassavirta yritysten raportoimiin kirjanpidollisiin osakekohtaisiin nettotuloksiin. Periaate on sama kuin edellä Taulukossa 2.

Taulukko 4. OMXH suuryhtiöt FCF/EPS

Lopuksi on paikallaan muistaa, että edeltävät taulukot ovat mekaanisesti laaditut. Ne eivät sisällä subjektiivista yrityksen kannattavuuden ”normalisointia” tai arviota tulevaisuudesta. Taulukot eivät myöskään ota kantaa yrityskohtaisiin trendeihin eivätkä etenkään niiden oletettuihin tuleviin suuntiin. Parhaimmillaan taulukot voivat kuitenkin herättää ajatuksia yrityksistä, joihin kannattaisi tutustua omatoimisesti paremmin kassavirtaperusteisesti.

Pikkuguru-uutuuskirja nyt saatavilla!

Kirjan hinta on 29,90 euroa (sisältäen alv:n ja postikulut Suomessa). Pikkuguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös yhtenä vaihtoehtona osana sijoituskirjapakettia, joka pyynnöstä sisältää signeerauksen. Pikkuguru on 237-sivuinen ja kovakantinen. Se on painettu Suomessa Otavan kirjapainossa.Tilaa Pikkuguru tästä linkistä. Lisätietoa Pikkugurusta ja muista julkaisemistani sijoituskirjoista löydät  täältä.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Nokian Renkaiden, Elisan, Fortumin sekä merkittävän määrän Sammon ja sen osakkuusyhtiö Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittaja ei sitoudu päivittämään tähän blogiin omistusmuutoksia tekstin julkaisun jälkeen. Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Teksti ei myöskään ota kantaa tulevaan kehitykseen. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
2 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
05.10.2019 07:36

Terve Jukka,
Pakko kysyä, että miksi Sampo ja Nordea on jätetty pois? Paljonko heidän saamat luvut olisivat olleet? Kummatkin yhtiöt ovat tietyllä tapaa kansanosakkeita, jotka kiinnostavat suomalaisia.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
05.10.2019 12:26

Finanssikonsernien taseet ja tuloslaskelmat poikkeavat ”perinteisten yritysten” taseista, joten tällaisessa mekaanisessa tarkastelussa niiden laskelmat eivät tuota täysin vertailukelpoista informaatiota. En lähtenyt oikaisemaan mainittujen yritysten lukuja, koska sanotulla tavalla pyrin listaamaan yritykset objektiivisessa valossa valituin laskumenetelmin.