Siirry pääsisältöön

Berkshire Hathaway Inc.

Ikoniseen maineeseen noussut Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A;BRK.B) on maailman menestyneimmän sijoittajan Warren Buffettin luotsaama sijoitusyhtiö. Berkshire Hathawayn historia juontuu tekstiiliteollisuuteen jo vuodesta 1839. Yhtiö on nykymuotoonsa hajautettuna vakuutusbisneksiin keskittyneenä konglomeraattina kasvanut Buffettin otettua ohjat vuonna 1965. Tekstiiliteollisuus oli auringon laskun ala kalliin tuotannon Yhdysvalloissa. Tekstiilituotanto ajettiin vuosien varrella alas ja Berkshiren painopiste siirtyi vakuutusbisnekseen. Tänä päivänä yhtiö on yksi Yhdysvaltain suurimpia yrityksiä joka toimii vakuutusalalla, kuluttajatuotteista, teollisuudessa, rautateillä, energian tuottajana sekä ehkä kuuluisimpana funktiona sen sijoitustoiminta. Alla oleva esittely on valtavasta, melkein 400 000 ihmistä työllistävästä yhtiöstä lyhyt, mutta mahdollisesti lukijakunnalle alkupala syvempään perehtymiseen.

 

Berkshire Hathawayn arvo

Berkshire Hathwayn sijoitusportfoliota on käyty läpi niinkin äskettäin nordnetblogissa kuin eilen (https://www.nordnet.fi/blogi/miksi-buffett-jaa-indeksin-kyydista/03/03/2016/, viitattu 4.3.2015) Käsittääkseni Berkshire Hathawayta ei ole kuitenkaan käsiteltyä nordnetblogissa kokonaisena yhtiönä. Käsittelen tässä kirjoituksessa Berkshire Hathawayta kokonaisena yhtiönä, jonka osana on kuuluisa ja tarkoin seurattu osakeportfolio julkisiin listattuihin yhtiöihin. Täten tulokulma on hieman erilainen, mutta toisiaan täydentävä. Buffett pyrkii kasvattamaan koko Berkshiren osakekohtaista kirja-arvoa indeksiä nopeammin pitkässä juoksussa. Alla Berkshiren kirja-arvon kasvu, osakkeen arvon muutokset sekä SP500 -indeksin arvonmuutokset vuosina 2007 – 2015 (suluissa negatiiviset muutokset).

 

BVPS Osake SP500
2007 +11,0% +28,7% +5,5%
2008 (9,6%) (31,8%) (37,0%)
2009 +19,8% +2,7% +26,5%
2010 +13,0% +21,4% +15,1%
2011 +4,6% (4,7%) +2,1%
2012 +14,4% +16,8% +16,0%
2013 +18,2% +32,7% +32,4%
2014 +8,3% +27,0% +13,7%
2015 +6,4% (12,5%) +1,4%

 

Kuten taulukosta näkyy, on yhdeksän vuoden aikana Berkshire Hathawayn kirja-arvon kasvu hävinnyt indeksille viisi kertaa. Toisaalta osakkeen arvon kehitys on voittanut indeksin kuutena vuotena yhdeksästä. Buffett onkin alleviivannut viime vuosina yhä painokkaammin, että Berkshiren intrisiittisen (=”todellisen, sisäisen”) arvon kasvu, mitä osake pitkässä juoksussa reflektoi, on oleellisempaa kuin kirja-arvon kasvu  sinänsä. Hänen omin sanoin,

 

“Since 1970, our per-share investments have increased at a rate of 18.9% compounded annually, and our earnings (including the underwriting results in both the initial and terminal year) have grown at a 23.7% clip. It is no coincidence that the price of Berkshire stock over the ensuing 45 years has increased at a rate very similar to that of our two measures of value. Charlie and I like to see gains in both sectors, but our main goal is to build operating earnings.”  (http://www.berkshirehathaway.com/2015ar/2015ar.pdf, s. 111. Viitattu 4.3.2016)

 

Vaikka kirja-arvon kasvu on tärkeää on pääpaino kuitenkin operatiivisen tuloksen kasvattamisessa mitä osakkeen arvo pitkässä juoksussa kuitenkin peilaa. Osakkeen arvo onkin kasvanut annuaalisesti 1965 – 2015 20,8%, kirja-arvo 19,2% ja SP500 -indeksi 9,7%.

 

Koska monesti Berkshire nähdään sijoitusyhtiönä tai vakuutusyhtiönä, sen osaketta mitataan alalle yleisimmin käytetyllä P/B -mittarilla (price to book value) ja kerrointa säätelee omalle pääomalle saatava tuotto. Berkshire on kuitenkin 1990 -luvun alusta alkaen hajauttanut toimintaansa useammalle alalle, sen tuloksen muotoutuessa seuraavalla tavalla vuonna 2015:

 

*Viiden suuryhtiön klusteri mitä Buffett kutsuu nimellä “Powerhouse Five” (ja johon liittyy kuluvana tilivuoten kuudes yhtiö Precision Castsparts). Joukkoon kuuluu mm. rautatieyhtiö BNSF, Berkshire Hathaway Energy, IMC (metallialaa), Lubrizol (erikoiskemikaalit) ja Marmon (hajautettu teollisuusyritys). Big Fiven operatiivinen tulos ennen veroja oli 13,1 miljardia (12,4 miljardia vuonna 2014).

*Pienemmät ei-vakuutusyhtiöt, joita on kymmeniä, tienasivat 5,7 miljardia ennen veroja (5,1 miljardia vuonna 2014).

*Berkshiren laaja vakuutusbisnes, mihin kuuluu mm. GEICO, General Re. ja Berkshire Reinsurance Group, on kasvattanut vapaata sijoitettavaa rahamäärää, mitä Buffett kutsuu nimellä “float”, 13 vuodessa 41 miljardista 88 miljardiin dollariin. Vakuutusbisnes on Berkshiren ydin: se muodostaa kassavirtaa, mikä pitää maksaa takaisin asiakkalle vasta vuosien varrella korvauksina tai ei ollenkaan mikäli uusien preemioiden määrä kattaa vanhat korvaukset. Tällä rahalla Berkshire pystyy ostelemaan alleen uusia yhtiöitä ja uusia tulovirtoja edullisesti (juuri ilman velkaa tai uusien osakkeiden liikkeelle laskua) ja se selittää yhtiön ilmiömäisen kasvun reseptiä isoilta osin vuoden 1965 jälkeen.

*Seuratuimpana osana on Berkshire Hathawayn 112,338 miljardin dollarin sijoitusportfolio, jota on käsitelty aiemmin viitatussa nordnetblogin kirjoituksessa. Mainittakoon tässäkin suurimmat sijoitukset ja niiden osuudet portfoliosta, jotka ovat Wells Fargo (24,2%), Coca-Cola (15,3%), IBM (9,9%) sekä American Express (9,4%). On myös syytä mainita, että sijoitus Kraft Heinziin puuttuu listalta sekä Berkshiren käytännössä neljänneksi isoin osakesijoitus Bank of America, johon Buffettilla on osto-optio viidellä miljardilla dollarilla ja jonka arvo on nyt yli 11 miljardia dollaria. Useammat sijoitukset tuottavat Berkshirelle osinkoina, mitkä kirjataan Berkshiren omaan tulokseen. Kuitenkaan se osa tuloksesta, joka kuuluisi Berkshirelle sen omistusosuuksien mukaisesti ei kirjaudu Berkshiren tulokseen vaan jaa firmoille itselleen sijoitettavaksi, mikä on hyvä huomioida.

 

Haluan tuoda esiin näkökulman, että Berkshire on hyvin hajautettu konglomeraatti useilla tulonlähteillä. Se on yhä vähemmän riippuvaisempi vakuutusbisneksen tuloista ja saa tasaisempaa kassavirtaa alati kasvavasta kimpusta muiden alojen yrityksiä. Berkshire ostaa itselleen kokonaisia tytäryhtiötä tai osuuksia julkisesti listatuista yhtiöistä. Tämä binaarinen strategia antaa Berkshirelle suuren sijoituskentän operoida.

Ennen 1990 -lukua Berkshiren sijoitukset olivat pääasiassa markkinoilla kauppaa käytävissä osakkeissa ja käteisessä tai rahamarkkinainstrumenteissa ja niiden arvo taseessa pääosin oli merkitty marked to market -periaatteella.  1990 -luvulta lähtien Berkshire on enenevissä määrin ostanut kokonaisia bisneksiä itselleen, eikä niiden arvoa korkeintaan kuin alaskirjata mikäli virheitä sattuu; vaikka bisnesten arvo kasvaa pitkässä juoksussa tase ei reflektoi tätä asiaa. Sen sijaan tulosrivi reagoi ja siksi sille pitäisi laittaa yhä suurempi painoarvo sekä tietysti investoinneille jonka funktiona tulos osin kasvaa investointien onnistuessa plus tietysti orgaaninen kasvu.

 

Konglomeraatin liiketoiminnan kehitys ja riskejä

Käsittelen vielä lopuksi Berkshiren liiketoiminnan kehitystä sekä hieman projisoin riskejä sekä tulevaisuutta. Alempana taulukossa tärkeitä liiketoiminnan lukuja, miljardia USD:

 

Liikevaihto Tulos Tase OPO
2007 118,245 13,213  273,160  120,733
2008 107,786 4,994 267,399 109,267
2009 112,493 8,055 297,119 131,102
2010 136,185 12,967 372,229 157,318
2011 143,668 10,254 392,647 164,850
2012 162,463 14,824 427,452 187,647
2013 182,150 19,476 484,931 221,890
2014 194,673 19,872 526,186 240,170
2015 210,821 24,083  552,257 255,550

 

Huolimatta massiivisesta kokoluokastaan Berkshire Hathaway on kyennyt yhdeksän vuoden aikajänteellä, mihin kuuluu finanssikriisi sekä Great Recession, noin tuplaamaan liikevaihtonsa ja tuloksensa sekä taseensa että oman pääomansa. Berkshire kykenee suhteellisen tasaiseen kasvuun ja tuloksen heittelyn voi odottaa maltillistuvan mitä enemmän vakaampien operatiivisten bisnesten osuus kasvaa tuloksesta vakuutusbisneksen jäädessä pienempään (mutta edelleen tärkeään) rooliin.  On myös huomattavaa, että suurin osa niistä bisneksistä jotka nyt jauhavat ison osan tuloksesta ei edes ollut Berkshiren osina kymmenen vuotta sitten. Seuraavan kymmenen vuoden päästä Powerhouse Five voi siis olla jo Powerhouse Ten, tai enemmänkin! Berkshire omistaa 10 ja 1/4 Forbes 500 -kokoluokan firmoista: päämäärä on omistaa vielä loput 489,75 (Kraft Heinz on tuo 1/4).

 

Berkshirellä on myös riskinsä. Vaikka useammat bisnekset ovat alansa johtajia, on nykyään teknologinen muutos nopeaa ja yli alojen leviävää. Esimerkiksi vakuutusyhtiö GEICO:lle voi itseajavat autot muodostaa riskin, ellei tuloja keksitä muualta kuten Buffettin partneri Charlie Munger hetki sitten uumoili. Matalat korot vahingoittavat vakuutuspuolta muutoinkin. Berkshiren osakeportfolion isoimmat sijoitukset ovat alojensa johtajia, mutta hitaasti kasvavia ja eritoten IBM ja American Express ovat viime vuosina joutuneet kamppailemaan kovan kilpailun paineessa sekä teknologisen muutoksen kourissa.

Warren Buffett on jo iäkäs toimitusjohtaja ja hän eittämättä kuolee saappaat jalassa joskus. On epäselvää jatkuuko Berkshiren ainutlaatuinen, rehellinen ja pitkäjänteinen yrityskulttuuri mille ei löydy vertaista amerikkalaisessa yritysmaailmassa tai muuallakaan. Berkshiren valttina on kuitenkin arvosijoittamisen koulukunnan, pääasiassa Grahamin opit Fisherillä höystettynä, mitkä on mahdollista siirtää sukupolvelta toiselle. Uskonkin, että niin kauan kun Berkshiressä keskitytään pitkäjänteiseen intrisiittisen arvon kasvattamiseen, ei yhtiöllä tai sen omistajilla ole hätää. Berkshirellä on myös suuri valtti sen hyvin desentraloidussa rakenteessa, missä sen sadat tytäryhtiöt saavat operoida hyvin vapain käsin eikä ylin johto puutu operatiiviseen toimintaan juuri lainkaan. Desentraloiduilla mallella on tendenssi kestää ajan haasteita paremmin niiden vastatessa ruohonjuuritason muutoksiin nopeasti bisneskentällä. Sen lisäksi Berkshiren laaja hajautus tuo ainutlaatuista turvamarginaalia.

 

Uskon, että on suhteellisen turvallista olettaa Berkshiren kasvun jatkuvan vakaana myös tulevaisuudessa ja ainutlaatuisen buffettilaisen yrityskulttuurin jatkuvan myös hänen jälkeensä.

 

Berkshire Hathawayn arvostus tänään

Berkshiren osakeportfolion arvo on n. 112 miljardia dollaria. Sen lisäksi yhtiön float oli 31.12.2015 88 miljardia dollaria. Suorasukaisella mutkat suoriksi laskutavalla sijoitettavaa tai jo työtä tekevää likvidiä pääomaa on siis taseessa peräti 200 miljardia dollaria, tai n. 80 dollaria per B osake (osake kirjoitushetkellä n. 137 dollaria). Floatista halutaan kuitenkin pitää katastrofien varalta ainakin 20 miljardia käteisenä, joten todellinen sijoitettava luku on ennemminkin 68 miljardia dollaria. Toisaalta Berkshiren vapaa kassavirta on vuosittain melkein 17 miljardia dollaria, eli uutta sijoitettavaa riihikuivaa jää kassaan melkein koko halutun puskurin verran. Vaikka yleensä ei kannata ottaa kassan arvoa annettuna, sillä sille johdon saama tuotto ei suinkaan aina ole edes positiivista, voi Buffettin tapauksessa olettaa että todellisen floatin arvo on jopa suurempi kuin nimelliset 88 miljardia dollaria todella hyvän menneen sijoitusperformanssin perusteella. En lähde tässä kuitenkaan elabroimaan mitä se voisi olla.

 

Velkaa Berkshirellä on 84 miljardia ja omaa pääomaa jo yllä mainittu 255 miljardia, tai n. 104 dollaria per B osake. P/B on siis n. 1,32. EPS on n. 9,77 dollaria per B osake antaen P/E:ksi maltillisen puoleisen 14. Operatiivinen kassavirta oli vuonna 2015 n. 32 miljardia eli yhtiöllä käydään kauppaa hieman reilu 10 X sen operatiivisen kassavirran verran. Yhtiön tase on kenties maailman vahvimpia ja tulovirrat erittäin hyvin hajautettua suurimman osan bisneksistä ollen myös liiketoiminnaltaan ennakoitavia pitkässä juoksussa (vakuutuspuoli tietyllä varauksella, luonnon katastrofeista kun ei voi koskaan tietää). Buffett onkin kuvaillut Berkshiren tasetta “linnakkeeksi”.  Likvidit varat miinus velat ovat n. 40 dollaria per osake. Konservatiivisesti laskettuna bisneksen arvoksi lasketaan alle 100 dollaria osakkeelta mille P/E on jo alle kymmenen. Miten päin lukuja pyöritteleekin, ei Berkshire Hathawayn arvostusta voi ainakaan kovin kalliina pitää. Sen sijaan hajautettua konglomeraattia kenties yhdellä maailman parhaalla yritysjohdolla ja omaisuudella saa n. 32% tasettaan kalliimmalla osakkeella, kirja-arvon kasvaessa vielä vuosittain. Sen lisäksi Buffett on todennut että mikäli osake putoaa alle 120% suhteessa kirja-arvoonsa Berkshire aloittaa omien ostot (se tarkoittaa nyt 124,44 dollaria per B osake). Vaikka osake on silloin tällöin pudonnut alle tuon luvun (20 vuoden aikana ei tosin kertaakaan alle 100% suhteen) se yleensä kimpoaa takaisin melko nopeasti. 88 miljardin floatilla saa melko hyvin osteltua 340 miljardin markkina-arvon yhtiötä.

Indeksien  huidellessa korkealla ja korkein tuloskertoimien, voi Berkshiren nähdä nykyhinnoin suhteellisen edullisena sijoituksena erinomaiseen yhtiöön. On myös epätodennäköistä, että Berkshirellä käytäisiin kauppaa pitkäaikaisesti alle 120% sen kirja-arvon tai ainakaan alle 100% sen kirja-arvon, jolloin sijoittajien riskejä voi pitää suhteellisen pieninä.

 

Omistan Berkshire Hathawayn osakkeita. Teksti ei ole sijoitussuositus ja sijoitusten kanssa on hyvä tehdä omat kotiläskyt. 

 

/Verneri Pulkkinen

 

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
4 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
04.03.2016 13:15

Onko USA:n pörssissä ostoraja 100 kpl?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
04.03.2016 16:50

Hei kysyvä,

Ei ole ollut varmaan niin kauan kuin olen ollut elossa. Itse ainakin ostanut pienempiä eriä jenkeistä eikä mitään ongelmaa.

Nimetön
Nimetön
04.03.2016 13:53

Hyvä kirjoitus! Aivan liian usein median ja blogien jutuissa keskitytään pelkästään BRK:n pörssisalkkuun ja jätetään suurin osa yhtiön muusta toiminnasta sivulauseeseen tai kokonaan pois. On toki kiinnostavaa seurata BRK:n pörssiostoja, mutta ainoastaan niihin keskittyminen antaa totaalisen väärän kuvan itse yhtiöstä.

Nimetön
Nimetön
04.03.2016 20:14

Ainakin Dansken kautta on voinut ostaa pienempiäkin eriä esim. 30 kpl. Investor ruotsista on hieman samantyyppinen. Omistan molempien osakkeita…