Siirry pääsisältöön

Arvosijoittajan syksy ja Helsingin pörssin suuryhtiöt

Arvosijoittajan klassinen osakescreenaustapa on kategorisoida kiinnostavia osakkeita suhteuttamalla kurssitaso yhtiön omaisuuteen tai osinkotuottoon. Tarkastelen Helsingin pörssin suuryhtiöitä näiden näkökulmien kautta.

Tässä blogissa esitettäviin matriiseihin olen päivittänyt kaksi osakescreenausta Helsingin pörssin suuryhtiöistä. Ensimmäisessä matriisissa yhtiöt on järjestetty P/B-luvun ja oman pääoman tuoton (ROE) mukaan. P/B-luku ilmaisee osakekurssitasoa suhteutettuna yhtiön taseen omaan pääomaan – yksinkertaistettuna nykyomaisuuteen.

Tämän blogin toisessa matriisissa P/B-luvun korvaa osinkotuottoprosentti uudelle sijoitukselle. Molemmista matriiseista vaaka-akselilta löytyy yhtiön oman pääoman tuotto, joka osaltaan viestii yhtiön laadusta. Käytännössä tunnusluku suhteuttaa yhtiön nettotuloksen yhtiön taseen oman pääoman määrään. Miten tehokkaasti yhtiö siis pystyy harjoittamaan liiketoimintaansa?

Miten yhtiöiden kannattavuudet muuttuvat viime vuodesta?

Matriisia muodostettaessa ensin hahmotetaan jokaisen yhtiön viime vuoden toteutunutta oman pääoman tuottoa. Sen avulla muodostetaan yhtiöittäin oman pääoman tuoton “laatuluokat” siten, että yli 15 prosentin ROE nostaa yhtiön hyväksi, 10–15 prosentin ROE johtaa kohtuulliseen tasoon ja alle 10 prosenttiin jäävä ROE oikeuttaa yhtiön heikkoon luokkaan. On syytä painottaa, että Helsingin pörssin suuryhtiöiden viimeisimmät oman pääoman tuottolukemat (matriisissa käytetyt) ovat viime vuodelta, joten siksi sijoittajan on omatoimisesti ja kriittisesti arvioitava, millainen on yhtiön tuleva oman pääoman tuotto.

Oman pääoman tuoton osalta taulukko on luotu vaaka-akselille siten, että mitä enemmän yhtiö sijoittuu kohti oikeaa laitaa, sitä parempi on ollut sen viime vuoden liiketoiminnan laatu tällä mittarilla. Historiallisesta laadusta ei tietenkään voi vetää suoria johtopäätöksiä tulevaan. On ilmeistä, että osan yhtiöistä kohdalla markkina todennäköisesti on jo hinnoitellut laskevaa ROE:a. Tämä voi saada osakkeen näyttämään ”huokealta”, kun osakekurssi on jo ennakkoon laskenut.

Ensimmäisen matriisin toisena jakoperusteena on pystyakselin P/B-luku. Alle yhden P/B-luku ”nostaa” yhtiön matalasti (suhteessa nykyomaisuuteensa) hinnoiteltuun luokkaan. Yhdestä kahteen asettuvalla P/B-luvulla yhtiö asettuu kohtuulliseen kategoriaan ja yli kahden P/B-luvulla yhtiön arvostusta voidaan suhteellisessa tarkastelussa pitää korkeana. Silloin ”vika” ei siis ole välttämättä yhtiön laadussa, vaan osakkeen arvostuksessa katsottaessa P/B-lukua.

Enää vain kaksi suuryhtiötä noteerataan alle nykyomaisuutensa tasearvon

Taulukko 1. OMXH suuryhtiöt (OMXH25 pois lukien Metso Outotec ja Neles). Osakekurssit 20.8.2020 ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2019. ROE:n laskennassa oma pääoma vuoden 2018 lopussa ja P/B-luvun laskennassa oma pääoma vuoden 2019 lopussa.

Edellisen kerran koronakriisin maaliskuun kuopassa vastaavaa tarkastelua suorittaneena Helsingin pörssin 25 suuryhtiöstä jopa seitsemän noteerattiin alle oman pääoman tasearvon. Nyt tällaisia yhtiöitä on vain kaksi: Nordea ja Outokumpu. Lähtökohtaisesti tällaisella arvostuskertoimella markkina epäilee liiketoiminnan kannattavuuden jäävän tulevaisuudessa matalaksi.

Suurin joukko Helsingin pörssin suuryhtiöistä asettuu yhden ja kahden väliin P/B-luvun tarkastelussa. Kurssiennätyksiä viime aikoina takoneita osakkeita löytyy P/B-luvulla mitattuna ”kalleimmasta” yli kahden tunnusluvun arvon saavasta korista.

Seuraavassa on vastaavien suuryhtiöiden kategorisointi osinkotuoton näkökulmasta.

Taulukko 2. OMXH suuryhtiöt (OMXH25 pois lukien Metso Outotec ja Neles). Osakekurssit 20.8.2020 ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2019. ROE:n laskennassa oma pääoma vuoden 2018 lopussa ja osinkotuoton laskennassa vuodelta 2019 jakokelpoiseksi valtuutettu osinko.

Arvosijoittajan tulee arvioida yhtiöiden tulevaisuudennäkymiä omatoimisesti

Jokaisen tulee lopulta itse arvioida hyvän, kohtuullisen ja heikon kriteerit omien mieltymystensä mukaan sekä omatoimisesti hahmotella yhtiön oman pääoman tuoton kestävää tulevaisuuden tasoa omista lähtökohdista. Tämän tarkastelun tarkoituksena ei ole esittää yhtä ainoaa oikeaa tapaa jaotella yhtiöitä, vaan herättää mielenkiintoa yhdistää useita eri tunnuslukuja tarkastelussa.

Lukijan tulee muistaa, että listaus on mekaaninen, eikä se sisällä sijoituspäätöksen tueksi riittävää analyysiä. Toivottavasti listauksessa esitetty tarkastelutapa kuitenkin herättää mielenkiintoa tutustua uusiin kohteisiin, jotka saattavat olla arvosijoittajan näkökulmasta juuri nyt edullisia.

Uutuuskirja Sijoita kuin gurun ennakkomyynti on nyt käynnissä!

Nordnetin kautta tilattavissa sijoituskirjoissa on tarkasteltu sijoitusstrategioita Helsingin pörssin yhtiöiden näkökulmista. Uusimman syksyn 2020 Sijoita kuin guru -kirjan hinta on 29,90 euroa (sisältäen alv:n ja postikulut Suomessa). Sijoita kuin guru -kirja on ennakkotilattavissa Nordnetissä myös osana sijoituskirjojen tarjouspakettia, jonka kirjat sisältävät pyynnöstä signeerauksen.

Tilaa Sijoita kuin guru tästä linkistä. Lisätietoa sijoituskirjapaketista löydät täältä.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Nordean, Sammon, Fortumin, Nokian Renkaiden ja Elisan osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittaja ei sitoudu päivittämään tähän blogiin omistusmuutoksia tekstin julkaisun jälkeen. Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Teksti ei myöskään ota kantaa tulevaan kehitykseen. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, indekseistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta, indeksistä tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja, -suosituksia tai -kehotuksia, eikä sijoitustoiminnassa historia ole tae tulevista tuotoista. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Tekstin taulukko on laadittu markkinoilla olevaa julkista informaatiota soveltaen ja kirjoittajan luotettavina pitämiä lähteitä hyödyntäen, mutta kirjoittaja ei vastaa mahdollisista laskentavirheistä ja niiden seurauksista. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Blogi sisältää Nordnetin markkinointilinkin.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.