Siirry pääsisältöön

Arvosijoittaja ja Helsingin pörssin suuryhtiöt

Arvosijoittaja ei toivo yhteiskunnallista tragediaa, mutta sijoitusten osalta hän osaa nähdä kurssilaskussa mahdollisuuksia. Tässä blogimerkinnässä tarkastellaan Helsingin pörssin suuryhtiöitä (OMXH25) niiden nykyisen arvostustason kautta.

Arvosijoittaminen on periaatteessa yksinkertaista. Sijoittajan tulee löytää liiketoiminnan pitkän aikavälin potentiaaliin nähden hetkellisesti aliarvostetut osakkeet ja ostaa niitä vastavirtaan – piittaamatta liikaa seuraavan päivän tai viikon kurssimuutoksesta. Filosofian taustana on ajatus siitä, että osakkeen markkinahinta ei aina vastaa yhtiön pitkän aikavälin arvonluontipotentiaalia.

Osakehinnoittelun tarkastelemisessa arvosijoittaja hyödyntää yleensä useita tunnuslukuja, jotka sisältävät tietoja sekä yhtiökohtaisesta liiketoiminnan kehityskaaresta että osakkeen markkina-arvosta. Hinnoittelua kuvaavien tunnuslukujen tavoite on kiteyttää, miten liiketoiminnan laatu on jo sijoituskohteen hinnassa. Yksi klassisimmista arvosijoittajan käyttämistä tunnusluvuista on P/B.

Tämänkertaisessa tarkastelussa olen päivittänyt aiemminkin blogissa olleen osakescreenauksen Helsingin pörssin suuryhtiöistä. Tässä blogissa oleva screenaus on suoritettu blogin julkaisupäivän kurssitasoilla. Yhtiöt on järjestetty tuttuun tapaan matriisiin P/B-luvun ja oman pääoman tuoton mukaan. P/B-luku kertoo sijoittajalle osakkeen hinnan jaettuna yhtiön taseen osakekohtaisella omalla pääomalla. Mikäli P/B on tasan yksi, sijoittaja saa ostaa osakemarkkinoilta yhtiön taseen omaa pääomaa sen ”kirjanpitoarvolla”. Aiempiin blogeihin verrattuna P/B-luvun luokittelua on nyt muutettu siten, että matriisi osoittaa myös alle kirjanpitoarvonsa (P/B < 1) noteeratut yhtiöt.

Matriisin vaaka-akselilla oleva oman pääoman tuotto (ROE) puolestaan kertoo yhtiön laadusta. Käytännössä tunnusluku osoittaa yhtiön nettotuloksen suhteen yhtiön taseen omaan pääomaan. Kuinka tehokkaasti ja tuottavasti yhtiö siis kykenee harjoittamaan liiketoimintaansa pääomien näkökulmasta? Mitä korkeammaksi ROE kohoaa (mielellään matalalla velkavivulla), sitä pienemmällä määrällä omistajiensa varoja yhtiö kykenee takomaan tulosta.

Miten yhtiöiden oman pääoman tuotto muuttuu viime vuodesta?

Matriisia muodostettaessa ensin hahmotetaan jokaisen yhtiön nykyistä (viime vuoden toteutunutta) oman pääoman tuottoastetta (ROE). Sen avulla muodostetaan yhtiöittäin oman pääoman tuoton laatuluokat siten, että yli 15 prosentin ROE nostaa yhtiön hyväksi, 10–15 prosentin ROE johtaa kohtuulliseen tasoon ja alle 10 prosenttiin jäävä ROE oikeuttaa yhtiön heikkoon luokkaan. On syytä painottaa, että Helsingin pörssin suuryhtiöiden viimeisimmät oman pääoman tuottolukemat (matriisissa käytetyt) ovat viime vuodelta, joten siksi sijoittajan on omatoimisesti ja kriittisesti arvioitava, millainen on yhtiön tuleva oman pääoman tuotto.

Oman pääoman tuoton osalta taulukko on luotu vaaka-akselille siten, että mitä enemmän yhtiö sijoittuu kohti oikeaa laitaa, sitä parempi on ollut sen viime vuoden liiketoiminnan laatu tällä mittarilla. Historiallisesta laadusta ei tietenkään voi vetää suoria johtopäätöksiä tulevaan. On ilmeistä, että osan yhtiöistä kohdalla markkina todennäköisesti on jo hinnoitellut laskevaa ROE:a. Tämä voi saada osakkeen näyttämään ”huokealta”, kun osakekurssi on jo ennakkoon laskenut.

Jo seitsemän suuryhtiötä noteerataan alle kirjanpitoarvon

Seuraavaksi on muodostettu matriisi siten, että toisena jakoperusteena on pystyakselin P/B-luku. Alle yhden P/B-luku ”nostaa” yhtiön matalasti (suhteessa nykyomaisuuteensa) hinnoiteltuun luokkaan. Yhdestä kahteen asettuvalla P/B-luvulla yhtiö asettuu kohtuulliseen kategoriaan ja yli kahden P/B-luvulla yhtiön arvostusta voidaan suhteellisessa tarkastelussa pitää korkeana. Silloin ”vika” ei siis ole välttämättä yhtiön laadussa, vaan osakkeen arvostuksessa, jos tarkastellaan vain P/B-lukua.

Jokaisen tulee lopulta itse arvioida hyvän, kohtuullisen ja heikon kriteerit omien mieltymystensä mukaan sekä omatoimisesti hahmotella yhtiön oman pääoman tuoton kestävää tulevaisuuden tasoa omista lähtökohdista. Tämän tarkastelun tarkoituksena ei ole esittää yhtä ainoaa oikeaa tapaa jaotella yhtiöitä, vaan herättää mielenkiintoa yhdistää useita eri tunnuslukuja tarkastelussa.

Seuraavassa Taulukossa 1 osakkeen P/B-lukua ja yhtiön laatua on sovellettu Helsingin pörssin suuryhtiöihin. P/B-luku on laskettu osakekursseilla päivämäärältä 17.3.2020.

Taulukko 1. OMXH suuryhtiöt (OMXH25). Osakekurssit 17.3.2020 ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2019. ROE:n laskennassa oma pääoma vuoden 2018 lopussa ja P/B-luvun laskennassa oma pääoma vuoden 2019 lopussa. Huhtamäen ja TietoEVRY:n luvut oikaistut tilikaudelta 2019.

Lukijan tulee muistaa, että listaus on mekaaninen, eikä se sisällä sijoituspäätöksen tueksi riittävää analyysiä. Toivottavasti listauksessa esitetty tarkastelutapa kuitenkin herättää mielenkiintoa tutustua uusiin kohteisiin, jotka saattavat olla arvosijoittajan näkökulmasta juuri nyt edullisia.

Sijoituskirjojen myynti on käynnissä.

Nordnetin kautta tilattavissa sijoituskirjoissa on tarkasteltu ajattomia sijoitusstrategioita erityisesti Helsingin pörssin yritysten näkökulmista. Uusimman Pikkuguru-kirjan hinta on 29,90 euroa (sisältäen alv:n ja postikulut Suomessa). Pikkuguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös osana sijoituskirjapakettia, jonka kirjat sisältävät pyynnöstä myös signeerauksen.

Tilaa Pikkuguru tästä linkistä. Lisätietoa sijoituskirjapaketista löydät täältä.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Nordean, Sammon, Fortumin, Nokian Renkaiden ja Elisan osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittaja ei sitoudu päivittämään tähän blogiin omistusmuutoksia tekstin julkaisun jälkeen. Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Teksti ei myöskään ota kantaa tulevaan kehitykseen. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, indekseistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta, indeksistä tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja, -suosituksia tai -kehotuksia, eikä sijoitustoiminnassa historia ole tae tulevista tuotoista. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Tekstin taulukko on laadittu markkinoilla olevaa julkista informaatiota soveltaen ja kirjoittajan luotettavina pitämiä lähteitä hyödyntäen, mutta kirjoittaja ei vastaa mahdollisista laskentavirheistä ja niiden seurauksista. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Blogi sisältää Nordnetin markkinointilinkin.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit