Abbott Laboratories (ABT) ja AbbVie (ABBV): veropohdinta eriytymisestä

Monikansallisesta Abbott Laboratories -lääkeyhtiöstä eriytyi tammikuun 2013 alussa uusi AbbVie-lääkekehitysyhtiö. “Uusi” Abbott (ex-AbbVie) keskittyy arvioiden mukaan jatkossa puhtaan lääkekehityksen sijaan vain diagnostiikkaan, ravintovalmisteisiin, terveydenhuoltotuotteisiin ja brändättyihin rinnakkaislääkkeisiin, kun taas juuri listattu AbbVie on ennen kaikkea (enemmän riskiä sisältävään) biofarmasia- ja tuotekehitysyhtiö (Keith Speights kutsuu AbbVien tuoteportfoliota yhteisnimellä “Humira ja seitsemän (pientä) kääpiötä”). “Vanhalle” Abbottille varsin tärkeän ydinliiketoiminta-alueen lohkaiseminen uuteen erilliseen yhtiöön perustuu varsin selviin ja käytännöllisiin lähtökohtiin: omistaja-arvo kasvaa uudessa järjestelyssä nopeammin, ennakoitavammin ja enemmän, kun kumpikin yhtiö erikoistuu oman kilpailuetunsa mukaiseen tekemiseen ja hakevat synergioita erityisesti omalta toimialaltaan (vrt. Suomessa tunnettuja vastaavanlaisia yhtiötapahtumia ovat olleet muun muassa Cargotec Oyj vs. Kone Oyj, Oriola KD Oyj vs. Orion Oyj, Outokumpu Oyj vs. Outotec Oyj, Kemira Oyj vs. Tikkurila Oyj, Outokumpu Oyj vs. Outotec Oyj).

Yritysrahoituksen ammattilaiset ovat vuosikymmenten aikana keksineet ja toteuttaneet mitä mielikuvituksekkaimpia eriyttämis- ja jakautumisviritelmiä, mutta kaikkein tavanomaisimmassa tilanteessa eriyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa alkuperäinen emoyhtiö käytännössä uudelleenjärjestelee tietyt osat liiketoiminnastaan ja taseestaan alkutilanteesta lopputilanteeseen niin, että lopulta voidaan puhua uusista emoyhtiöistä. Abbottin ja AbbVien tapaus muistuttaa varsin paljon suomalaista Kemira Oyj/Tikkurila Oyj -jakautumista muutaman vuoden takaa, kun Kemira Oyj eriytti maali- ja lakkaliiketoiminnan Tikkurila-brändistä Tikkurila Oyj:ksi (86 % Tikkurila Oyj:n osakkeista jaettiin Kemira Oyj:n osakkeenomistajille osinkona). Abbot/AbbVie-tapauksessa Abbott on siis karkeasti ottaen siirtänyt vain lääkekehitysliiketoiminnan AbbVielle ja käytännössä pitänyt itsellään muut liiketoiminta-aluee. Abbottin ja AbbVien eriyttämistialnteessa Abbottin osakkeenomistajat saivat nyt tammikuun alussa uuden AbbVien osakkeita vastineeksi aiemmasta osakeomistuksestaan (jakosuhde 1:1), joten jokainen Abbotin yhden “erikoisosakkeen” omistanut osakkeenomistaja on saanut tammikuun alussa eriyttämisvastikkeena yhden AbbVien osakkeen.

Eriyttämisen virallinen täsmäytyspäivä on ollut 12.12.1012, jolloin Abbottin “vanhat” osakkeet on PR Newswiren uutisen mukaan jaettu SEC:lle toimitetussa Form 10 -ilmoituksessa erittelellyllä tavalla jaettu “eriyttämisvastikkeettomiin” (tikkeri: ABT.WI – markkinahinta oli jo valmiiksi alhaisempi) ja “eriyttämisvastikkeellisiin” (tikkeri: ABT – markkinahinta oli “normaalilla” tasolla aina 1.1.2013) osakkeisiin. Toisin sanoen Abbottin ABT -sarjan osakkeen ostamalla viimeistään 31.12.2012 mennessä sijoittaja on voinut saada eriyttämisvastikkeena yhden AbbVien osakkeen. Yhtiötapahtumasta tekee erikoisen se, että virallinen täsmäytyspäivä oli 12.12.2012, mutta “osakeosingon” eli AbbVien irtoamispäivä oli vasta 2.1.2013, joten “oikea” täsmäytyspäivä oli lopulta 4.1.2013. Mahdolliset AbbVien “osaosakkeet” (engl. fractions) muunnetaan suoraan rahakorvaukseksi (engl. cash in lieu). Abbott on lisäksi pyrkinyt selventämään verotusperusteet amerikkalaissijoittajille, mutta nämä periaatteet eivät suoraan koske suurinta osaa suomalaisista.

Julkisesti saatavilla olevien tietojen valossa Abbott on jakanut AbbVien osakkeet osakkeenomistajilleen osakeosinkona, joten AbbVien osakkeiden myyntitilanteessa on hyvä hieman hahmottaa, miten myyntivoittoverotus oikeastaan suomalaisittain tällaisessa tapauksessa menee. Suomalaisittain tarkasteltuna vanhan Abbott-omistuksen perusteella tammikuussa saatujen AbbVien osakkeiden hankintameno (ja osinkotulon määrä) on siis AbbVien osakkeen käypä arvo jakohetkellä KHO:n asiaa koskevan ratkaisun valossa (ks. KHO 28.10.2005/2765) eli käytännössä hankintameno todennäköisesti määrittyisi suomalaisen verovelvollisen tapauksessa ensimmäisen kaupankäyntipäivän painotettuna keskikurssina (ks. Korpela 2012, 140). Eriyttämisestä saatavalla osinkotulolla ei ole tässä tapauksessa vaikutusta siis Abbottin hankintamenoon, mutta molempien osakkeiden hankintapäivä on sama eli sekä Abbott- että AbbVie-omistusten hankinta-ajankohta olisi sama (vrt. Kemira/Tikkurila-tapaus).

Räbinä ja Nykänen (2009) ovat käsitelleet jo hieman vanhentuneessa teoksessaan hyvin laajasti muun muassa osakeosinkoa (emt., 285-287) ja jakautumista (emt., 252-255) luovutusvoittojen verotuksen näkökulmasta. Lisäksi kirjassa pohditaan lyhyesti luovutusvoittoverotuksen varsin hankalia kansainvälisiä kiistakysymyksiä (mm. valuuttakurssien vaikutusta luovutusvoiton verotukseen).

Esimerkki AbbVien osakeosingon lopullisesta verotuksesta luonnollisen henkilön tapauksessa

Matti omistaa 100 Abbottin osaketta vuosien takaa ja lisäksi hän osti 100 Abbottin “eriytymisvastikkeellista” osaketta 17.12.2012, joten hän sai osakeosinkona yhteenä 200 AbbVien osaketta tammikuun alussa. Hänen pääomatulonsa ovat huomattavasti alle 50 000 euroa sekä verovuodelta 2012 että verovuodelta 2013.

Osinkotulon verotus menisi Matin näkökulmasta teoriassa seuraavasti:

Osingon laskennallinen verotusarvo: 200 * 34,75 USD= 6950 USD
Efektiivinen Suomeen maksettava osinkovero: 6950 USD * 0,21 (21 %) = 1459,5 USD ~ 1060 EUR (2.1.2013)

Suomalaisen osakkeenomistajan maksettavaksi lankeaa teoriassa siis kokonaisverona 1459,5 USD eli n. 1060 EUR (2.1.2013 valuuttakurssilla). Kim ja Tom Lindström ovat pohdiskelleet suomalaisen osakeosingon verotusta oikeansuuntaisesti Tikkurila/Kemira-tapauksessa ja tilanne muistuttaa läheisesti Abbott/AbbVie-tapausta, vaikka osakeosingon ennakkopidätystä ei ole tehty heti osakeosingonjaon yhteydessä. Tarkempaa tietoa (ulkomaisen) osinkotulon ja luovutusvoiton verotuksesta voi lukea Suomen verottajan asiaa koskevista ohjeista.

Lähteet/Kirjallisuus:

Korpela, Vesa (2012). Sijoittajan verokirja. Helsinki: Verotieto.
Räbinä, Timo & Pekka Nykänen (2009). Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Helsinki: Talentum.

Nämäkin kirjat saatavilla Bookplus-kirjakaupasta

 

Kirjoitus sisältää mainoslinkkejä.


Vastuuvapaus: Tässä kirjoituksessa esitetty ajatusleikki ei sido Suomen verottajaa millään tavoin ja pohdinta on tarkoitettu vainarvioksi Abbott/AbbVie-eriyttämisen mahdollisista verovaikutuksista suomalaisen Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön hannalta. Suomalaisen sijoittajan todellinen Abbott/AbbVie-verotilanne voi kuitenkin erota tässä esitetystä (esim. eriytymistapaus saattaa sittenkin syystä tai toisesta rinnastua Orion/Oriola-KD:n jakautumistilanteeseen) ja mitään tässä esitettyä tietoa ei tule käsittää suositukseksi toimia tai ilmoittaa omassa henkilökohtaisessa verotuksessa asioita tietyllä tavalla. Kirjoituksen sisältö on koottu luotettavina pitämistäni tietolähteistä, mutta en ota vastuuta virheistä tai sen sisältämästä tulkinnasta. Esimerkki Matista on kuvitteellinen ja perustuu Kemira Oyj:n Tikkurila Oyj:n tapauksesta laatimaan esimerkkilaskelmaan päivitettynä Suomen uusimmilla pääomatuloverokannoilla. Veroasioissa on aina syytä kääntyä viime kädessä verottajan tai verotuksen erityisasiantuntijan puoleen.

Kuvalähde: Dario Cantatore/NYSE Euronext (New York, NY)

 

/Thomas Brand

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit